HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK İÇİN YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ GELECEK İÇİN YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

TBMM'de görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı TMMOB, KESK, DİSK, TTB, TDB, TEB ve BASK ile birlikte gerçekleştirilen eylem planı çerçevesinde örgüt temsilcileri 15 Ocak 2008 tarihinde saat 12.00'de Haydarpaşa Garı'ndan yola çıktılar. "Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz" adı altında başlatılan yürüyüş öncesi Haydarpaşa Garı'nda sırasıyla TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Celal Korkut Yıldırım ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptılar.

Üç otobüsten oluşan heyeti, Haydarpaşa Garı'ndan yaklaşık bin kişilik bir grup uğurladı. Heyet, ilk olarak Gebze'de bir fabrika ziyareti yapacak ve 15 Ocak akşamı Kocaeli'nde konaklayacak.

Yürüyüş kolu 16 Ocak'ta Bursa ve Eskişehir'de bulunduktan sonra 17 Ocak 2008 Perşembe günü Ankara dışından gelecek temsili heyetler ve eyleme Ankara'dan katılacak kitle ile saat 11:00'de Kurtuluş Parkı'nda buluşacak ve buradan TBMM Dikmen Kapısı'na yürünerek kitlesel basın açıklaması yapılacak.

TMMOB / 15.01.2008