Her şey Amerikan tekeli Cargill için

Her şey Amerikan tekeli Cargill için

ANKARA- Mahkeme kararıyla kapatılan Amerikan tekeli Cargill'in açılmasına olanak veren yasa tasarısı, Meclis Çevre Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, 11 Ekim 2004'ten önce izin almadan tarım dışı amaçla tarım arazilerini işgal eden şirketlere af getiriyor. Tarımsal bütünlüğün bozulmaması şartı getirilen teklifte, şirketlere işgal ettikleri tarım arazilerinin metrekaresine 5 YTL ödemesi koşuluyla faaliyetlerini sürdürme imkânı tanınıyor.

Teklif yasalaştıktan sonra Tarım Bakanlığı'na 1 yıl içinde başvuru yapma fırsatı verilen şirketler, çeşitli kurumlardan almaları gereken ruhsat, izin gibi işlemleri 2 yıl içinde tamamlayacak. Şirketler bu süre içinde faaliyetlerini sürdürebilecek

Bütün hükümetler Cargill için çalıştı

Amerikan kimya tekeli Cargill’in, 1998 yılında Bursa'nın İznik gölü kenarındaki tarım arazileri üzerinde kurduğu nişasta fabrikası, mahkeme kararıyla kapatıldı ancak hükümetler fabrikayı açık tutmak için sürekli yasalar çıkardı, özel kararlar aldı.
Cargill'e yapı ruhsatı veren valilik işleminin iptali için açılan davada ruhsatın iptali üzerine, devreye bakanlık girdi ve tarım arazisi, "tarımsal sanayi amaçlı alana" dönüştürüldü. Bu işlemin de yargı ile iptali üzerine, hükümet bu kez, bölgeyi 2005 yılında “özel endüstri bölgesi” ilan etti.
AKP hükümeti ise 2004 yılında hazırladığı yasa ile Cargill’e af getirdi. Ancak yerel yönetimlerin karşı çıkmaları ve yargı kararları nedeniyle Cargill ilk düzenlemeden yararlanamadı. Bu kez, "toprak koruma ve arazi kullanım yasası"na geçici madde konuldu. Düzenlemenin anayasa mahkemesi tarafından iptali üzerine, Amerikan tekeli Cargill’in talebi karşılanmadı.

Demokrat Radyo / 14.02.2008