Hazine arazilerini belediyeler satacak

Meclis’e gönderilen torba yasa tasarısından ‘gecekondu affı’ çıktı

Hazine arazilerini belediyeler satacak

MURAT KIŞLALI

ANKARA – Hükümetin çeşitli vergi düzenlemelerinin yapılması gerekçesiyle Meclise yolladığı torba yasa tasarısından gecekondu affı çıktı. Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Genel Sekreteri Ümit Özcan, Tasarının özünde gizli bir gecekondu affı ve teşviki var dedi. ŞPOnun ilk değerlendirmesi sonucu tasarı ile getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

Hazine taşınmazlarında ecrimisil kaldırılıyor: Hazine adına kayıtlı taşınmazların satışına ilişkin mevcut düzenlemede belirtilen süre kısıtları kaldırılıyor, yeni süre tanınıyor. Satış, devir işlemleri kolaylaştırılıyor. Hazinenin ecrimisil, hisse payı gelirlerinden vazgeçiliyor.

Hazine işgalleri özendiriliyor: Ecrimisil bedellerinde yapılan indirim, işgalleri özendirecektir. Geçen yaklaşık 80 yıllık bir dönemde yasadışı yapılaşma ve arazi işgalleri bedelleri karşılığı göz yumulmuştur. 10u aşkın af düzenlemesi ne kaçak yapılaşmayı ne de arazi işgallerini sonlandırmıştır. Aksine özendirici, teşvik edici bir etki yaratmıştır. Hangi koşul olursa olsun ecrimisil bedellerine ilişkin düzenlemelerde azaltım aynı etkiyi yapacaktır. Bu durum ciddi bir teşvik anlamına gelmektedir. Bu düzenlemeler genel olarak Hazine taşınmazlarının son kırıntılarının da satışı anlamına gelmektedir.

Her türlü Hazine arazisi belediyelerce satılıyor: Tasarının 33. maddesi ile Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesine İlişkin 4706 Sayılı Yasanın 5. maddesine Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın ibaresi eklenerek, Hazine adına tescili yapılmamış yapılar da tasarı kapsamı içine alınmıştır. Hazine’ye ait yerlerde yapılan her türlü yapının belediyeler kanalı ile satışı öngörülmektedir.

Belediye satışları kolaylaştırılıyor: Mevcut düzenlemelerde Hazine arazileri üzerinde yapılaşma yapanlara bu arazileri satın alabilmeleri için verilen 6 aylık süre bir yıla uzatılıyor. Aynı zamanda başvuru ile birlikte bu kişilerden ecrimisil alınmasından vazgeçiliyor. O zamana kadar tahsil edilen ecrimisil bedelleri satış bedeline mahsup ediliyor.

Hisseli Hazine taşınmazlarının satışı kolaylaştırılıyor: Hazine’ye ait hisseli taşınmazların hissedarlarına satışının kolaylaştırılması amacıyla yasada tanımlanan yüzde 40 hisse oranı ile hisse miktarı imar planı sınırları içinde dört yüz, dışında ise dört bin metrekareyi aşmayan hissedarlar şartlarının bir arada aranması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile sadece hisse oranı şartını sağlayanlara doğrudan satış yolu açılmıştır.

Kaynak: Cumhuriyet – 28.05.2010