Haydarpaşa Port’a Danıştay engeli

HABER MERKEZİ- Danıştay 10'uncu Dairesi, Haydarpaşa Port olarak bilinen, devlet demiryolları ana statüsünü değiştiren Yüksek Planlama Kurulu kararının bazı hükümlerinin yürütmesini durdurdu.

Yürütmesi durdurulan hükümler arasında, Devlet Demir Yolları'na ait araziler üzerinde yat limanları, ticaret ve alışveriş merkezleri, hastane, otel ve benzeri tesislerin başkaları eliyle yaptırılıp işlettirilmesini öngören hüküm de bulunuyor.
Kararda, tekel niteliğinde kamu hizmeti yürüten KİT'lerin 'mülkiyet devri' dışındaki yöntemlerle özelleştirilmesinin, Özelleştirme Yasası'na göre yapılması gerektiği belirtildi.
Bu nedenle, Yüksek Planlama Kurulu kararıyla uygulanan işlemin hukuka aykırı olduğu ifade edildi.
Danıştay 10'uncu Dairesi'nin kararına karşı davalı idarelerin itiraz hakkı bulunuyor. İtiraz halinde, konuyu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek. Davayı, Liman-İş Sendikası açmıştı.

Demokrat Radyo – 01.03.2007