Haydarpaşa için ilk adım

YAPILAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇTI

Haydarpaşa için ilk adım

İstanbul Haber Servisi- AKP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meslek odaları ve üniversitelerin "rant projesi" olarak nitelendirdiği Haydarpaşa Port projesinden vazgeçmiyor. Haydarpaşa Garı'nın kruvaze liman yapılmasını öngören projede plan yapma yetkisi İBB'ye verildi.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (DDY) ile İBB arasında 30 Kasım 2007 tarihinde imzalanan protokol uyarınca, plan yapma yetkisini DDY'den devralan İBB, planlamanın her aşamasında DDY'yi bilgilendirerek görüş ve onayını alacak. Protokol metninde her türlü imar planını onaylamaya ve ruhsat vermeye Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yetkili olduğuna da dikkat çekildi. Protokol, İBB Meclisi'nin cuma günü yapılan oturumunda oyçokluğu ile kabul edildi. Protokolde Haydarpaşa Garı Liman ve Geri Sahası'nın tarihi yarımada ile bütünlük gösterdiğine dikkat çekilerek bölgenin dokusunun ve Boğaz'ın siluetinin olumsuz etkilenmemesine dikkat edilmesi istendi. Prolokolde, planların 1/100 binlik İstanbul Çevre Düzeni Planı'na uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

'PROTOKOL HUKUKEN GEÇERSİZ'

Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Eyüp Muhcu , protokolün hukuken geçersiz olduğunu belirterek, planlamanın yasal dayanağı olmadığını savundu. Muhcu projenin "yağma" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Haydarpaşa projesi için hiçbir yasal dayanağı olmayan bir protokol yapılıyor. Söz konusu bölge daha önce bölge koruma kurulu tarafından 'tarihi sit alanı' ilan edildi. Sit alanı ilan edilmesinin ardından DDY kararın iptali için dava açtı. Dava devam ederken planlama yapılamaz. DDY İstanbul ve Türkiye'nin tarihsel mirası olan Haydarpaşa'ya sahip çıkmalıdır" diye konuştu

Cumhuriyet / 22.01.2008