Hasankeyflilerden ‘iltica tehdidi’

02/09/2007 Haber Ekspres {nomultithumb}

İnsanlığın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mezopotamya bölgesinde verimli, sulak bir coğrafyada 12 bin yıl önce kurulan tarihi kent Hasankeyf’in, bazı Avrupalı ülkelerinin de desteklediği Ilısu Baraj Projesi kapsamında sular altında kalacak olmasına yönelik tepkiler sürüyor.
İnsanlığın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mezopotamya bölgesinde verimli, sulak bir coğrafyada 12 bin yıl önce kurulan tarihi kent Hasankeyf’in, bazı Avrupalı ülkelerinin de desteklediği Ilısu Baraj Projesi kapsamında sular altında kalacak olmasına yönelik tepkiler sürüyor.
Baraj projesi için 14 Ağustos’ta Uluslararası Konsorsiyum ile DSİ arasında imzalanan anlaşmayla barajın yapımı teminat altına alınmıştı. Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ve Osmanlılar gibi çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş olan kültür ve tarih mirası Hasankeyf’in baraj suları altında kalmaması için Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, barajın kapsadığı alanlarda bulunan köylerde imza kampanyası başlattı. Almanya Başbakanı, Avusturya Başbakanı ve İsviçre Federal Başkanı’na gönderilmek üzere toplanan imzalarda barajın kapsadığı alanlarda yaşayan köylülerin iltica başvurularına dair talep yer alıyor.
Coğrafyamızdan koparılırsak
Bu üç ülke başbakanına gönderilecek olan dilekçelerde iltica talebinin nedeni şöyle açıklandı: “Ilısu Baraj Projesi için kararı verdikten sonra açıkladığınız 150 şart bize inandırıcı gelmiyor. Bilin ki Ilısu Projesi’nin gerçekleşmesi durumunda hiçbir şart projeyi kabul edecek seviyeye getiremez. Sizin şartlarınız Hasankeyf ve Dicle vadisindeki kültürel mirasın yok olmasını engelliyor mu? Benim göç etmemi, maddi ve ruhen yoksullaşmamı önlüyor mu? Benim temel insan haklarımın ihlal edilmesini engelliyor mu? Bu nedenlerden dolayı projenin gözden geçirilmesini, tüm tarafların görüşlerinin alınmasını ve verilen kredi teminatının geri çekilmesini veya askıya alınmasını talep ediyorum. Böyle bir girişimde bulunmaz, ben ve ailem sonuçta göçe mecbur kalırsam sizin ülkenize gelip iltica etmeyi planlıyorum. Coğrafyamdan koparılmama sebep siz ve şirketiniz olacaktır.”
Kampanya kapsamında 2 bin imzanın toplanması hedeflenirken, yerleri baraj suları altında kalacak olan köylüler adına bir grup, eylül ayının ortalarında toplanan imzaları büyükelçiliklere teslim edecek. Köylüler, atalırının yıllardır yaşadığı toprakları terk etmeyeceklerini dile getirdiler.