Hasankeyf ve Allianoi’de ilke kararı tehdidi artırdı.

Baraj suları altında kalacak olan Allianoi ve Hasankeyf i kurtarmak için girişimler sürüyor. Allianoi ve Hasankeyf Yaşatma Girişimleri de bu girişimlerin başını çekiyor. Allianoi ve Hasankeyf Yaşatma Girişimleri İzmir ve Diyarbakır'da düzenledikleri basın toplantılarında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'nun aldığı ..

ilke kararının eleştirdi.

İzmir Tabip Odası'nda Alliano-i Girişim Grubu tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Girişim Grubu Dönem Sözcüsü Dr. Oya Otyıldız, alınan ilke kararında "DSİ tarafından, barajların planlanan alanın dışında başka bir yerde yapılmasının mümkün olmadığının saptanması, taşınmaz kültür varlıklarının ve arkeolojik sit alanlarının bulunduğu alanlarda yapımının zorunlu olması durumunda ve ilke kararının alındığı tarihte yapımına başlanmış veya yapımı tamamlanmış, alanında taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanları bulunan baraj inşaatlarında; taşınmaz kültür varlıklarının başka bir yere taşınması ya da belgelenerek su altında bırakılmasına karar verilebileceğinin" belirtildiğine dikkat çekti.

Hasankeyf'in taşınması, Allianoi'nin de üzerinin mille örtülerek su altında bırakılması önerilerinin dile getirildiğini hatırlatan Otyıldız, "Tartışmalar sürerken alınan ilke kararı Allianoi ve Hasankeyf'i yakından ilgilendiriyor" dedi. İlke kararıyla Hasankeyf'in taşınmasının, Allianoi'nin ise insan eliyle suya gömülmesinin dayanağının yaratılmak istendiğini söyleyen Otyıldız, "Bu uygulamalar imzaladığımız uluslararası sözleşmelerle Anayasa'nın 63/1. maddesi ve 2683 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ya-sası'nı yok saymak anlamına gelecektir" dedi. Otyıldız, endişelerinin İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuru-lu'nun, ilke kararına dayanarak Allianoi için karar alması olduğunu belirterek, kurulun toplantısına katılmak için başvurduklarını, ancak yanıt alamadıklarını vurguladı.

Avukat Arif Ali Cangı ise kurul toplantısına katılmak için yasal dayanaklarının olduğunu ve toplantıya kabul edilmemeleri halinde yasanın ihlal edilmiş olacağını belirterek, "İlke kararının korumacı olması gerekiyor. Koruma Yüksek Kurulu'nun siyasi iktidarın tercihine göre karar verdiği ortada. Bir yandan uluslararası sözleşmeler imzalanıyor, bir yandan ihlal ediliyor" dedi.

İzmir'de yapılan basın toplantısı ile aynı anda konuya dikkat çekmek amacı ile Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi'nde de Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi Grubu Dönem Sözcüsü Ercan Ayboğa tarafından basın toplantısı düzenlendi.

ERKAN ÇINAR

Birgün 13.12.2006