Halkın Katılmadığı Kentsel Dönüşüm Eşitsizliği Artırıyor

Halkın Katılmadığı Kentsel Dönüşüm Eşitsizliği Artırıyor

Akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar, yerel yönetimleri halkın katılmadığı, bütüncül planlamadan uzak, şeffaf olmayan kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinin telafisi imkânsız zararlar doğuracağı konusunda uyardı. Bu konuda, akademi-kentsel dönüşüm.blogspot.com'da yayınlanan bildiride, bu projelerde şu temel ilkelerin izlenmesi gerektiği belirtildi:

»Bütüncül planlama yapılmalı. "Şehircilik Yasası" çıkarılmalı. Dönüşüm/yenileme uygulamaları yalnızca fiziki değil, ekonomik ve sosyal boyutları da kapsayacak şekilde kurgulanıp uygulanmalı. Süreçler yaşayanlarla birlikte kararlaştırılmalı, geliştirilmeli, planlanmalı ve yönetilmeli. Bu tip pratiklere alışık olmayanlara karşı sabırlı davranılmalı, yaratıcı yöntemler geliştirilmeli. Meslek içi eğitimler uygulanmalı. Süreçler şeffaf, hesap sorulabilir şekilde yönetilmeli.

Birgün / 14.02.2008