Halkın derdi su, AKP’nin tercihi ALTIN

HALKIN derdinin su sıkıntısı olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AKP Hükümeti'nin ise tercihini 'ALTIN'dan yana kullandığını ileri sürdü. Kocaoğlu, suyun altına heba edildiğini söyledi.

Halkın derdi su, AKP'nin tercihi ALTIN

CUMHURBAŞKANI ile Başbakan'a da gönderilen ve yarın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışılması beklenen 'Su Raporu'nu ele geçiren Haber Ekspres, kentin su konusunda 'SOS' verdiği bilgisine ulaştı.

BAKANLAR Kurulu'nun, Efemçukuru maden sahasındaki kamulaştırmaya izin çıkarmasının İzmir halkına yapılan en büyük haksızlık olduğunu belirten Kocaoğlu, sürecin 'DEVLET' eliyle hızlandırıldığını belirtti.

DSİ, altın için sudan vazgeçti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Su Raporu' gönderen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin su ihtiyacının, Efemçukuru'ndaki altına heba edildiğini bildirdi. Bakanlar Kurulu'nun maden sahasında kamulaştırmaya izin çıkarmasının İzmir halkına yapılan en büyük haksızlık olduğunu belirten Kocaoğlu raporunda, "Bu karar ile halkın ihtiyacı olan su yerine altının tercih edildiği açıkça görülmektedir. Alınan kararla, Tüprag A.Ş yararına olan, yasal bürokratik süreç DEVLET eliyle hızla tamamlatılmaktadır" ibarelerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yarın tartışılacak olan raporu ele geçiren Haber Ekspres, İzmir'in su konusunda SOS verdiği bilgisine ulaştı. Raporda, Bakanlar Kurulunun İzmir'e su sağlayan barajları zehirleyecek altın madeni için kamulaştırma kararı alması İzmir halkına karşı yapılmış en büyük haksızlık olarak nitelendirildi.

DSİ sudan vazgeçti

Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığa gönderilen, bir sunuş ve 8 ekten oluşan Su Raporu'na göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri 1997 yılında, Çamlı Barajı'nın yapımı için protokol imzaladı. Bölgedeki 250-300 bin kişiye su temin edecek olan Çamlı Barajı, Efemçukuru ile ilgili verilmesi gereken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun çıkmasını engelledi. Bunun üzerine DSİ Çamlı Barajı'ndan vazgeçti. DSİ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, Güzelbahçe-Yelki ve yarımadanın su ihtiyacını yaklaşık 200 kilometre öteden karşılayabileceğini bildirdi.

Bakanlar Kurulu Kararı

Bakanlar Kurulu'nun kamulaştırma kararı alması üzerine Efemçukuru'nda siyanürle altın aramasının yolu açıldı. Efemçukuru'nda altın aranmasına başlanabilmesi için gerekli olan ÇED raporu da verildi. Konu, İzmir Barosu ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yargıya taşındı.

Çamlı Barajı'nın önemi

İzmir Metropolü'nün su ihtiyacının, %36'sı Tahtalı Barajı, %2'si Balçova Barajı ve % 62'si derin kuyulardan temin edilmediğinin yer aldığı raporda, 5216 sayılı Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre, İzmir Metropolü'nün sınırları 50 kilometre yarıçaplı çembere çıkınca, Ürkmez ve Aliağa yöresel su hakkı bakımından, Ürkmez ve Güzelhisar Barajı'ndan kısıtlı miktar içme ve kullanma suyu almaya başladı. Su sıkıntısı, Çamlı Barajı konusunu yeniden gündeme getirdi. Çamlı Barajı, 2006-2011 yılları Stratejik Plan içine konuldu.

Siyanürlü altın turizme zararlı

İzmir'in su havzalarını koruma için 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım Planına "Su havzalarında mutlak, uzun, orta, kısa, dere mutlak koruma alanlarında hiçbir yapı yapılamaz" kaydı işlendi. Raporda, Tahtalı Barajı, Balçova Barajı, Çamlı Barajı, Alionbaşı Barajı, Seferihisar Barajı, Kavakdere Barajı, Gelinalan Barajı, Bademler ve Kavak Çayı Göletleri çevresinde su kaynaklarını etkileyecek zararlı atık üreten, işleyen ve depolayan hiçbir faaliyet yapılamaz hükmüne yer verildi. Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan'a gönderilen 'Su Raporu'nda Efemçukuru Bölgesi'ndeki altın çıkarma çalışmalarının, İzmir'in turizm ve termal potansiyeline etkileri de, EXPO 2015 ile çelişkisi, tarım alanlarına zararı da ayrıntılı olarak anlatıldı.

Altın 'SU'ya tercih edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bizzat Ankara'ya gönderdiği 'Su Raporu'nda sert ifadelere de yer verdi. Kocaoğlu, raporun sonuç bölümünde şunları belirtti :

"Bu karar ile halkın ihtiyacı olan su yerine altının tercih edildiği açıkça görülmektedir. Alınan kararla Tüprag Metal Mad. A.Ş yararına olan yasal bürokratik süreç DEVLET eliyle hızla tamamlatılmaktadır. Oysa, yukarıda tarif edildiği gibi turizm, tarım, ve yöre yerleşimleri için gerekli olan temiz içme, kullanma ve sulama suyu ihtiyacı mevcut yarımada kaynaklarından bugün için yeterli miktarda sağlanamamaktadır. 21.5 milyon metreküplük aktif su hacmi ile yarımada bölgesine hizmet sunabilecek Çamlı Barajı için Çevre ve Orman Bakanlığı'nca verilen ÇED raporu ve Bakanlar Kurulu'nca, Tüprag Metal Mad. A.Ş için acilen çıkartılan 35 adet parselin kamulaştırma kararı İZMİR HALKINA KARŞI YAPILAN EN BÜYÜK HAKSIZLIKTIR."

İddiaya göre, Tüprag Altın Madencilik firması, başlangıçta tepki çekmemek için altın ayrıştırma çalışmasının Efemçukuru'nda değil de, Uşak'ta yapılacağını planladı. Maliyet olarak bunun imkansız olması nedeniyle, ayrıştırmanın Efemçukuru Maden Sahası'nda yapılacağını ortaya çıkardı. Bakanlar Kurulu,
Tüprag A.Ş yararına acele kamulaştırma kararı aldı. Karar, 03. 01. 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Yaşanan gelişmeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti.

Birol KESKİN

Haber Ekspres / 17.01.2008