Güzelbahçe’ye üniversite, Çandarlı’ya liman yok.

EXPO 2015 için Urla uygun…
Yenigün’ün, ele geçirdiği 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nı 2025 yılına kadar kentin çehresini belirleyecek
<Fatih YAPAR>
Yenigün, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve İzmir- Manisa-Kütahya’yı kapsayan 1/100.000’lik Bölgesel Çevre Düzeni Planı’nı ele geçerdi. Hazırlık aşamasında olan ve bölgede 2025 yılına kadar olacak gelişmeleri belirleyen planda ilginç detaylar var….
Uzun tartışmaların ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen 1/25.000’lik Kentsel Bölge Nazım İmar Planı askıya çıkmadan taslak olarak hazırlanan en büyük plan, yeni  tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görülüyor.

Kuzey Ege Limanı’na erteleme
Yerleşim yerlerindeki gelişmelerin devam etmesi gerektiğinin belirtildiği planda onaylı imar planlarının yeterli olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle ‘yeni gelişme alanlarının açılmasına gerek yoktur’ deniliyor. Gereksinimden fazla planlanan yerlerde artışın abartılmaması için sınırlama yapılması gerektiğinin altı çiziliyor. ‘Yeşil kuşakların oluşturulması ve fundalık makilik alanların ağaçlandırılması gerekir’ diyen plan, İzmir Limanı’nın gelecekte de önemini koruyacağına Çandarlı Körfezi’nde planlanan Kuzey Ege Limanı’nın planın öngörüldüğü 2025 yılı içinde hayal olduğunu belirtiyor.
Sanayi alanları şimdilik yeterli
İzmir’de var olan planlı sanayi alanlarının gereksinimi karşılayacak düzeyde olduğu belirtilen planda sanayi gelişmesi planlı ve boş sanayi bölgelerinde sürecek. Sanayi alanlarından tarım alanları üzerine doğru giden yapılaşmalara izin verilmeyecek. Bu kapsamda Ayrancılar- Torbalı arasında tarım alanları üzerinde mevzuata aykırı planlanmış tarım alanlarının henüz yapılaşmaya açılmayan yerlerinde kısıtlamalar getirilecek. Plana göre, Aliağa ve Bergama Organize Sanayi Bölgeleri’nde planlanan yerler yeterli.  Bu bölgelerde yeni gereksinim alanlarına ihtiyaç yok. Ayrıca Kemalpaşa’da tarım alanları üzerine giden güney bölgesindeki sanayileşme engellenmeli ibaresi bulunuyor.
Çeşme’de golf sahalarına kısıtlama
İspanyol Modeli yapılaşma ve Norveçli emeklilere uygulanan kolaylık ile gündeme gelen Çeşme’de turizm sektöründe planlanan gelişmeler ise gözden kaçmıyor. Çeşme- Alaçatı çevresinde büyük bölümü doğal SİT alanı olarak kabul edilen bölgede turizm yatırımı amacıyla seçilen alanlarda su yetersizliği, toprak yapısının bozulması, yer altı kaynaklarının kuruması gibi nedenlerden dolayı planlanan golf sahaları ve buna benzer turizm yatırımlarına izin verilmeyecek. Selçuk- Pamucak Turizm Merkezi’nde gelişmeler artarak planlanan golf yatırımları burada yapılacak
EXPO 2015 için Urla uygun
İzmir’in kaderini değiştirecek EXPO 2015’in nerede yapılacağı tartışmaları sürerken büyük planda ise yer Urla olarak gösteriliyor. Plana göre EXPO veya başka organizasyonlar için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü’sünün genişleme alanı kullanılacağı kabul ediliyor ve Urla ve çevresinde yeni kentsel gelişme alanları planlanıyor. Öte yandan eğitim alanlarının artması gerektiği belirtilen planda şehrin Kuzey ve Batı yönlerinde üniversite alanları için yeni alanlar gerektiği vurgulanıyor. Bu kapsamda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü’sünün çevresi sahip olduğu doğal SİT özellikleri de dikkate alınarak korunmalı deniliyor.
Beydağ Barajı nüfus artışına sebep olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan ilçelerde yer alan kırsal nüfusa ilişkin yapılan hesaplamalar sonucunda 2000–2025 yılları arasındaki gelişime bakıldığında, Bergama, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kiraz, Tire ilçelerinde de kırsal nüfusta artışın süreceği, Beydağ ve Kınık ilçelerinde kırsal nüfusta azalmanın oluşacağı, Ödemiş’te ise kırsal nüfusun bugünkü düzeyini koruyacağı öngörülüyor. Nüfus değerlerine bütün olarak bakıldığında; yerleşmelerin büyük bölümünde artış eğilimini var, Ancak, Bergama’da Ayaskent; Ödemiş’te Bademli, Birgi, Çaylı, Gölcük, Konaklı, Ovakent; Bayındır’da Zeytinova beldelerinde nüfus artışının olmadığı, yerleşmelerin göç verdiği görülmekte. Nüfus artışının ortalamaların üzerinde olduğu yerleşmelere bakıldığında, Çeşme, Alaçatı, Çandarlı, Karaburun ve Yenişakran gibi kıyı yerleşmelerindeki gerçekleşen artışlar dikkat çekmekte. Yapımı devam eden Beydağ Barajı’nın çevresinde nüfus artışına neden olacağına dikkat çekiliyor.  .
Büyükşehir’in, 1/ 25 binlik planı ile çelişiyor
Yerel yönetimler tarafından onaylanmış, yürürlükteki imar planlarının karşılaştırılması sonucunda Çevre Düzeni Planı kararlarının, bazı bölgelerde yeniden ele alınmasının zorunlu olduğu belirtiliyor. Çevre Düzeni Planları ile yasa gereği, bu planlara uygun yapılması gereken nazım ve uygulama imar planı kararları arasında pek çok bölgede uyumsuzlukların, çelişkilerin olduğu görülmekte olduğu vurgulanıyor. Bu çelişkilerin bir bölümü çevre düzeni planlarının yapımı aşamasında yapılan hatalardan kaynaklanırken, bir bölümünün ise çevre düzeni planına rağmen yerel yönetimlerce onaylanmış, mevzuata aykırı planlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Her iki planın birbirini tamamlaması gerektiği ifade ediliyor.
Bölgede jeotermal ve ulaşım geliştirilmeli
Dikili çevresinde jeotermal kaynakların kullanılmasının turizm açısından zorunlu olduğu belirtilen planda Özdere, Gümüldür, Ürkmez ve Seferihisar’da yapılacak olan jeotermal yatırımlar desteklenecek. Öte yandan Aliağa- Menderes Raylı Sistem Hattı metro standartlarına getirilmesi için çalışmalar hat üzerinde yerleşmeyi özendirecek. Hattın Torbalı ve Selçuk’a kadar uzatılmasıyla da havaalanı ve konforlu ulaşım bağlantısı ile birlikte Selçuk’ta turizm gelişmesi planlanıyor.
Ürün bulunduğu yerde paketlenmeli
İhracata yönelik tarımsal üretimde artışın yaşanacağı belirtilirken bu artışa koşut olarak ürünler üretildiği bölgede satışa hazır hale getirilecek. Buralarda işlenip depolanması için küçük ölçekli tarımsal sanayi alanları geliştirilecek.  
Yenigün – 31.01.2007