Görev Dağılımı

17 Şubat 2006’da yapılan toplantıyla Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nde 9. Dönem yeni görev dağılımı şu şekilde oluşmuştur:

BAŞKAN : Tolga ÇİLİNGİR
II. BAŞKAN : Sabri YÜKSEL
YAZMAN : Zühre ÇELİK
SAYMAN : Ulaş Ş. KILIÇKAYA
ÜYE : Sena ERKAN YAMAÇ
ÜYE : Beril ÖZALP
ÜYE : Zeki YILDIRIM