‘Güneş Kent’ önerisi

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Çetin Göksu, küresel ısınmanın yaratacağı kötü sonuçlardan, doğaya saygılı, ekolojik, tüm sistemi güneş enerjisi ve diğer doğa dostu alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan, "güneş kent" modeliyle korunabileceğini söyledi. Çetin Göksu, "olası bir iklim felaketinin" artık tüm bilim adamlarınca ortaya konulan gerçek olduğunu vurguladı.

Çetin Göksu, "İklim felaketi senaryolarının" hem hükümetlerin hem de diğer sorumluların ciddiye alması gereken çalışmalar olduğunu belirtti.

Haber Ekspres – 13.02.2007