Gündem’den satırlar…

6. Türkiye Şehircilik Kongresi’nin yorgunluğunu hep birlikte üzerimizden attığımız şu günlerde, meslek odamızın en önemli yayın organlarından biri olan Planlama Dergisi’nin özel İzmir sayısının hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2006 içinde çıkması için gayret ettiğimiz dergi, İzmir ve Ege’den esintiler içerecek.

Öte yandan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak, İzmir’e ve Ege’ye özgü, konularını bu coğrafyadan alan, bütün meslektaşlarımızı kucaklayan bir yerel dergi çıkartmak gibi bir hedefimiz de var. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yerel dergiye katkıda bulunmak isteyen bütün üyelerimize kapımız açık. Öneri ve katkılarınızı bekliyoruz.

Bir diğer öncelikli hedefimiz de meslektaşlarımızın teknolojik bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla, Autocad, Netcad, GIS, 3D Max vb programların öğretildiği seminerler düzenlemek. Bu konuda önümüzdeki günlerde bir adım atmaya hazırlanıyoruz. Çağın gereklerinden biri olan bilgisayar teknolojilerine hakim olmak, mesleki alanda güncel yazılımları biliyor olmak için konuyla ilgili şubemize gelen yoğun istemleri karşılamak durumundayız. Yazılım, donanım, mekan ve eğitimci gibi bileşenleri bir araya getirecek bir organizasyon, hepimizin tahmin edebileceği gibi zor bir iş. Bu nedenle yaklaşık bir yıl önce oluşturulan komisyonumuz, bazı tıkanıklıklar yaşadı. Yönetim Kurulu olarak, Genel Merkezimizin de yardımıyla bu zorlukları aşacağımıza inanıyorum.

Yönetim Kurulumuz adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Tolga Çilingir
TMMOB Şehir Plancıları Odası
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

e-posta : tcilingir@spoizmir.org