Gökdelenler için kritik gün yarın

Alsancak-Turan arasında gökdelenlerin yükselmesini sağlayacak “Yeni Kent Merkezi Planı”nda eksiklikler tamamlandı. Yarın Büyükşehir Meclisi’nde görüşülüp oylanacak.

UTKU BOLULU İzmir DHA

İzmir’in gökdelenler merkezi olacak Alsancak-Turan arasındaki 550 hektarlık alanı kapsayan “Yeni Kent Merkezi Planı” için geri sayımda artık sona gelindi. 3’üncü İdare Mahkemesi’nin Temmuz 2009’da jeolojik ve zemin etütleri yer alan mikro bölgeleme haritası çıkarılmaması, analizlerde eksiklikler bulunması gerekçesiyle yürütmesini durdurduğu plan elden geçirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı zemin etüdü raporu Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da onaylandı.

Piriştina’nın hayaliydi
Rapor önerilerinde dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmemesi, inşaatlarda zemin etüdü yaptırılması yer aldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, planda dere yataklarının zaten korunduğunu, yönetmelik çerçevesinde de tüm binalara zemin etüdü zorunluluğu bulunduğunu bildirdi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin imar komisyonundan gelecek rapora göre yarın görüşüp oylayacağı planda değişiklikler, mülkiyet sahiplerinin kazandığı bazı davaların sonuçlarına göre de şekillendi. Kazanılan davalarla ortaya çıkan yeni imar durumları planlara işlendi.
Plan ilk olarak merhum Başkan Ahmet Piriştina döneminde Temmuz 2003’te onaylandı. İtirazlar nedeniyle 2005’te revizyona uğradı. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun önergesiyle 13 Mart 2006’da önemli bir değişiklik daha yapıldı. Zeminde yüzde 25, 30 ve 35 olan kullanım hakkı yüzde 40, 45 ve 50’ye yükseltildi. Üç ve 3.5 emsal olan inşaat yoğunluğu hakkı ise 4 ve 4.5 emsale çıkarıldı. 

Dava üstüne dava açıldı
Valilik, eski plana göre sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, otopark alanlarının yoğunluk artışına paralel artmadığı, bu durumun imar yönetmeliklerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açtı. 4’üncü İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Büyükşehir bunun üzerine inşaat yoğunluğundaki 1 emsal artışı geri çekti. Tabanda kullanım alanı artırıldı. Bu planla uygun 1/1000 ölçekli planlar 2008’de uygulamaya girdi. Bazı yatırımcılar da ruhsat aldı.
Ancak, bir yıl önce bu kez eski başkanlardan Yüksel Çakmur ve arkadaşlarının açtığı davada 3’üncü İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Yılbaşında da iptal edilen planda son düzenlemeler bunun üzerine gerçekleştirildi.

Kaynak: Milliyet Ege – 15.07.2010 {nomultithumb}