GÖKDELEN TARTIŞMASINA ÇÖZÜM ARANIYOR

Uzlaşma çağrısı
Ticaret Odası önerdi: Alsancak-Turan arasında imar düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi ile dava açan Valilik masa başında anlaşsın

Neler oldu?
Büyükşehir Belediye Meclisi, Turan-Alsancak arasındaki 550 hektar alanda öngörülen imar değişikliğini 13 Mart'ta kabul etti. Daha önceki plana göre zemin kullanımı yüzde 15, emsal inşaat yoğunluğu da yüzde 1 artırıldı. Bayındırlık Müdürlüğü ise yeşil alan, otopark gibi sosyal donatıların yetersiz kaldığını savunarak olumsuz rapor verdi. Valilik de bu rapora dayanarak iptal davası açtı.

Birbirimizi ikna edelim
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş

Bu işe taraf olanlar-olmayanlar kamplaşması doğru değil. Uzlaşma sağlanmalı. Vali Oğuz Kağan Köksal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bizi, diğer odaları, ilgili meslek kuruluşlarını çağırsın. Kapalı kapılar ardında konuşulsun. Birlikte oturup doğru-yanlış nedir tartışalım. İzmir'in bu bölgesini kilitlemeyelim. Birbirimizi ikna edelim.

Çok gürültü koparıldı
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Tamer Başbuğ

Üzerinde çok gürültü çıkarılacak bir olay yok. Teknik düzeltmeye gidildi. Önceki planda kullanışsız, sipsivri binalar vardı. Zemindeki kullanım oranının azlığı mimari çözüme engel oluyordu. Mimarlardan buna ilişkin yoğun şikayet aldık. Bazı düzenlemelerle çözüm bulunabilirdi. Belediye de bunu yaptı. Bu durum, kent için olumlu bir gelişme yaratır.

Planımızın arkasındayız
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu

Bu planın yapılması gerektiği konusunda bütün kent mutabık oldu. Yargı sürecini bekleyeceğiz. Yargıya intikal ettiği için fazla yorum yapamam. Ancak kararı meclisle birlikte inanarak aldık. Şu ana kadar fiili bir uygulama yapılmadı. Kimse ruhsat almadı. İzmir'de gökdelen bölgesinin olması şarttır. Elimizde uygun başka yer yok.