Gizli gündem imar affı mı

Türkiye'de iktidarı elinde tutmakta olan partinin oylarında patlama yaratacak seçim vaadinin bir imar affı sözü olduğu biliniyor. 'İMAR AFFI', Türk siyasetinin ve toplumsal yaşamın yumuşak karnıdır. Lafının çıkması bile dar gelirli kesimden (Gecekondu sahiplerinden) oyların sözü veren partiye akmasına yol açacaktır

Yetkililerin aniden Acaristanbul ile Beykoz Konakları'nı gündeme taşımalarının zamanlaması insanları haklı olarak şaşırttı. Öyle ya, bu yerleşim alanları yeni yapılmadı ve evleri satın alanlar güvendikleri şirketlerle anlaşmalarını yaparak tapularını almışlardı. Dolayısıyla gelişme bu bölgelerde yaşamakta olan insanları şoka uğrattı denilebilir. Şunu söylemeliyim ki; İstanbul'da bazı çevrelerde bu gelişmenin altında başka amaçlar olduğu tartışılıyor şu ara. Aslında tartışılana bir tür komplo teorisi de denilebilir ama bunları konuşanlar Türkiye'yi iyi tanıyan, tecrübeli insanlar. O nedenle kuşkularına kulak vermek gerekir diye düşünüyorum. Bu konuların konuşulduğu çevrelerle direkt bağlantısı olmayabilecek, hükümete yakın insanlar da bunlardan haberdar olsunlar diye yazıyorum bu konuyu.

Türkiye seçim sürecine çoktan girdi. Tüm partiler pozisyonlarını yaklaşan seçime yönelik almaya başladılar. Yakında seçim yarışı daha da kızışacak, miting alanları daha da canlanacak ve seçmene vaatler yine birbiri ardına gelecek. Türkiye'de iktidarı elinde tutmakta olan partinin oylarında patlama yaratacak seçim vaadinin bir imar affı sözü olduğu biliniyor. 'İMAR AFFI', Türk siyasetinin ve toplumsal yaşamın yumuşak karnıdır. Bunun lafının çıkması bile dar gelirli kesimden (Gecekondu sahiplerinden) oyların sözü veren partiye akmasına yol açacaktır. Türkiye'de çarpık kentleşmenin önünün bir türlü alınamaması, bu siyasi gerçekten kaynaklanmaktadır. Ancak açıkça söyleyelim; 'Beyaz Türk' olarak adlandırılabilecek kesim bu tür bir 'imar affına' yıllardır karşıdır, çünkü yaşadıkları şehrin dar gelirlinin gecekonduları tarafından çirkinleştirildiğini düşünür. Bu gruba giren insanların sayısı belki fazla olmayabilir ama etkinlikleri sayılarıyla orantısız olarak fazladır. İmar affı sözü verecek parti bunları karşısına almaktan korkar. Çünkü kamuoyu yönlendiricisi konumundaki insanların bu grupla yakından bağlantısı vardır.

Şimdi Beykoz Konakları'nın konumunun şu aşamada bir anda gündeme getirilmesine bu analiz çerçevesinde bakarsak, bu meselenin imar affını çıkarmayı kolaylaştırmak için kullanılabileceğini görürüz. Eğer Beykoz Konakları'nda evi olanlar hakkında yasal süreç işletilecekse, davaların sonucunda bu evlerin gerçekten yıkılabileceğini kimse beklemiyor, olsa olsa tapular geri alınır ve evler tapusuz hale gelir yani imar izinsiz yapılmış hale dönüşür. Bu durumda seçim süreci yaklaştığı zaman bir imar affı sözü kitlelere verildiği zaman 'Beyaz Türkler'in bu seçim vaadine karşı çıkma gücü iyice zayıflatılmış oluyor. Çünkü özellikle Beykoz Konakları'nda Türkiye'ye yön veren iş aleminden ve medyadan önemli insanlar oturuyor. Orada evi olmayanların da orada yaşamakta olan arkadaşları var. (Bu köşenin yazarının konumu da budur) Bir imar affı sözü o bölgede yaşayanları da olumlu etkileyeceğinden, bu söze karşı çıkmak hayli zor olacak gibi geliyor bana. Tabii bu arada bir imar affında, asıl yararlananlar gecekondu sahipleri yani ötekiler olacak ve sözü veren parti iktidarı kazanacak, 'bizimkiler' de bu arada kurtarmış olacaklar.

Şunu da görelim; ayrıca bu evlerin bulunduğu alanlarda site kuranların yaptığı fiilen 2B Yasası'nı çıkmış gibi uygulamaktan başka şey değildir. Yani hükümetin büyük gelir beklediği (25 milyar dolar civarında) ama 'Beyaz Türk' tepkisi nedeniyle çıkaramadığı yasa yine aynı 'Beyaz Türkler' tarafından fiilen hayata geçirilmiş oluyor.

Yani anlayacağınız; 2B Yasası tekrar gündeme getirildiğinde buna fazla muhalefet olabileceğini de pek düşünmüyoruz. Bence hem imar affı hem de 2B Yasası önümüzdeki yıl yine gündeme gelecek gibi görünüyor.

Serdar Turgut – Akşam 08.12.2006