Germiyan için patlama saati!

Patlamalar nedeniyle sürekli deprem yaşadıklarını kaydeden köylüler, taş ocağına verilen ÇED belgesi ve ruhsatın iptali için mahkemeye başvurdu.

Germiyan için patlama saati!

Çeşme’nin Germiyan Köyü’ndeki taş ocağında gerçekleştirilen patlamalar minareden anonsla duyuruluyor

HAKAN DİRİK

Çeşme'nin Germiyan Köyü'nde yaşayanlar, köylerinin hemen bitişiğindeki taş ve mıcır ocağına karşı yasal mücadele başlattı. Taş ocağındaki patlamalar nedeniyle “sürekli deprem” yaşadıklarını belirten köylüler, Çevreye ve zeytinliklere zarar veren tesise verilen ruhsat ile ÇED raporunun iptali için yürütmenin durdurulması istemiyle İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

TOZ DUMAN…

Köylüler, taş ve mıcır ocağındaki patlamalar ve taş kırma işlemleri sırasında, rüzgarın yönüne göre ya zeytinlik alanlar ya da köyün toz bulutu içinde kaldığını belirtiyor. Patlamalar nedeniyle neredeyse her gün deprem yaşadıklarını dile getiren köylüler, pek Çok evin bu nedenle hasar gördüğünü kaydediyor. Köylülerin verdiği bilgiye göre, patlama saatleri minareden anons edilerek, önlem alınması isteniyor.

Taş ocağına daha fazla katlanmak istemeyen Germiyan köylüleri avukatlar Şehrazat Mercan ve Hadi Genç aracılığıyla İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Köyden 54 imzalı dilekçeyle gerçekleştirilen başvurularda Niyazi Ersoy ve Oğulları İnşaat Şirketi'nce işletilen ocağa verilen ÇED olumlu belgesinin iptali istendi. Diğer dilekçede de işletme ruhsatının iptal edilmesi talep edildi. Her iki başvuru da yürütmenin durdurulması istemiyle yapıldı. Dava dilekçelerinde özellikle zeytin alanlarına 3 kilometreden yakın toz ve duman Çıkaran işletmeler kurulamayacağı hükmü vurgulandı. İşletmenin Çevre ve insan sağlığına, tarım alanlarına yaptığı olumsuz etkiler dile getirildi.

Köydeki tehlikeye dikkat çekenlerden Engin Önen, “İşletme ruhsatı verilirken ne insan ve çevre sağlığı, ne de yasal engeller dikkate alınmış. İşletme, bölgenin en büyük zeytinlik alanına sahip arazisinin içinde yer almasına rağmen bu görmezden gelinmiş. Altın madeni ve balık Çiftliklerinde olduğu gibi, muhafazakar hükümetin yetkilileri taş ocağı ruhsatını verirken, insan ve çevreyi değil, işletmeyi ve çevre kirliliğini muhafaza etmeyi yeğlemiştir” dedi.

Taş ocağı, zeytinliklerin dibinde ve hemen köyün bitişiğinde yer alıyor.

Cumhuriyet Ege / 29.02.2008