Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Odamız Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Yönetim Kurulumuz ortak toplantısı 17 Temmuz 2010 Cumartesi günü üyelerimizin de katılımı ile Şubemizde gerçekleştirildi. Odamız gündemindeki konuların görüşüldüğü toplantıda…

Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı davasındaki gelişmeler, Konak I. Etap (Alsancak – Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na yapmış olduğumuz itiraza verilen yanıt, serbest şehircilere ilişkin konular ile Üyelerimizin talepleri görüşüldü.

Üyelerimiz Cengiz Türksoy, Gürcan Batmaz, Sibel Başaloğlu ve Okan Karlıdağ’ın katıldığı toplantıda müellif yönetmeliğine iişkin sorunlar ve çözüm önerileri de tartışıldı.

ImageImageImageImage

ImageImageImageImage

Image