GENEL ÜYE TOPLANTI ÇAĞRISI/ DEPREM SONRASI İZMİR’İ KONUŞUYORUZ!

30.10.2020 tarihinde Ege Denizi’nde yaşanan deprem İzmir’de ciddi hasarlara neden olmuştur. Deprem sonrasında İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 05.196 sayılı kararıyla uygun görülmesi sonrasında İlçe Belediyeleri tarafından belirlenen sınırlar Büyükşehir Belediyesine iletilmeye başlandı.

Söz konusu “usul ve esaslar”ın şehir planlama disiplini açısından değerlendirilerek Şube görüşümüzün oluşturulması için tüm meslektaşlarımızın katkısına ihtiyaç duyuyoruz. 21 Mart Pazar günü Saat 14:00’te yapılacak toplantıya tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz. Toplantının verimli geçebilmesi için öncesinde bahse konu meclis kararının incelenmesinde yarar görülmektedir. İlgili meclis kararı için tıklayınız https://www.izmir.bel.tr/tr/KararDetayi/29044

Toplantıya kayıt yapmak için tıklayınız https://docs.google.com/forms/d/1dLxNlFDBiFBtXt3N8FlbAqc5HcZ1azXbKu7ysmVHfG0/edit