Genel Merkez Yönetim Kurulu ile Şubemizde toplandık.

13 Ağustos 2006 Pazar günü şubemiz toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Genel Merkez yönetim kurulu üyelerinden Buğra Gökçe (Genel Başkan),Funda Erkal (II. Başkan), Özlem Çelik (Genel Sekreter), A.Cenap Yoloğlu(Genel Sayman), Yaser Gündüz ve İbrahim Gündoğdu katılırken…

İzmir şube yönetim kurulu üyelerinden Tolga Çilingir(şube başkanı),Zühre Çelik(şube sekreteri), Ulaş Ş. Kılıçkaya (şube saymanı) ve Hakan Küçükkılıç (şube sek. yard.) katıldı.

Toplantının gündem maddeleri şu şekilde oluşmuştur:
1. ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİN ÇALIŞMALARI HAKKINDA
1.1.   İzmir Şubesine Personel alımı talebi hakkında görüşme
1.2.   1/25.000 – 1/100.000 planlar hakkında yapılan çalışmaların görüşülmesi.
1.3. Bodrum İlçe Temsilciliği – 1/100.000 ölçekli Bölge Planı yapımını üstlenen müellif Semra Kutluay Planlama Bürosunun hazırladığı sözleşmeye ilişkin inceleme talebi.
1.4. Sibel Karakaş- Resmi kurumlara hibe iş yapılması hakkında.

2. HUKUK KONULARI
2.1. Çeşme Alaçatı Dava Yetki Talebi.
2.2. Kuşadası Dava Yetki Talebi.
-Hukuk Danışmanı Talebi.

3.MALİ KONULAR
-Temsilciliklerin Kendi Kasalarının Oluşturulması

4. ETKİNLİKLER
4.1. DŞG
-Öğrenci Yarışması Hazırlığı
4.2. Koruma Sempozyumu 

5. ŞUBE –TEMSİLCİLİK – GENEL MERKEZ İLİŞKİLERİ
-Fethiye Mesleki Denetimi hakkında.
-Denizli Bütünşehir Yasası Bilgilendirme

6. 17 AĞUSTOS DEPREMİ YIL DÖNÜMÜ HAZIRLIĞI