Genel Merkez Genel Kurulu Haftasonu Yapılıyor

Odamız 25. Dönem çalışmalarının değerlendirilmesi, meslek alanımız ve mesleğimiz ile ilgili gelişmelerin tartışılması ve gelecek döneme yön verilmesi için 1 Mart 2008 Cumartesi günü Ankara'da Genel Kurulumuz yapılacaktır. Genel Kurula bütün..

meslektaşlarımızın katılması ve görüşlerini Genel Kurula aktararak ortak aklı oluşturmaya katkı koymasını beklemekteyiz.

Ayrıca 2 Mart Pazar günü ise Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun seçimleri yapılacağından Planlama.Org olarak seçimlerde aday olacak tüm meslektaşlarımıza başarılar dilerken, oy kullanacak olan oda üyesi meslektaşlarımızı da seçim gününde mesleki sorumluluğumuzu yerine getirerek sandık başlarına gitmeye davet ediyoruz.

Çoğunluksuz Genel Kurul

Genel Kurul Toplantısı

Tarih

: 01 Mart 2008 – Cumartesi

Saat

: 09:30

Adres

: Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonu
Ihlamur Sokak No:1 Kızılay/Ankara

Seçimler Gündemi

Tarih

: 02 Mart 2008 – Pazar

Saat

: 09:00 – 17:00

Adres

: Hatay Sokak, No: 24/17 Kocatepe/Ankara

 

 

GÜNDEM

 

1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2- Saygı Duruşu

3- Gündemin Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü

4- Açılış ve Konukların Konuşmaları

5- Genel Kurul Komisyonlarının Seçimi

6- Çalışma Raporu, Bütçe ve Denetleme Raporlarının Sunulması, Görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun Aklanması

7- Genel Kurul Komisyon Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü

8- Yeni Dönem Bütçesi ve Uygulama Esaslarının Görüşülmesi ve Kabulü

9- Genel Kurul Bildirgesinin Görüşülmesi ve Kabulü

10- Yeni Dönem Çalışmaları İçin Dilek ve Öneriler

11- Oda Organları ve TMMOB Genel Kurulu Delege Adayları ile TMMOB Organları Aday Adaylarının Belirlenmesi ve Duyurulması

12- Seçimler