Genç Plancılar toplanıyor !

Genç Plancılar, 22 Şubat 2007 Perşembe günü saat 17:30’da Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nde buluşacaklar. Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin buluşacağı platformda, mesleki gelişmelere ve güncel konulara ilişkin planlama öğrencilerinin ortak bir söylem oluşturmasını hedefleyen örgüt oluşumu tartışılacak.