“Geleceğin Mesleğinden İşsizler Ordusuna”: Şehir Plancılarının ve Planlama Öğrencilerinin Yaşadığı Sorunların Tespiti

Şehir ve Bölge Planlama eğitim-öğretimi veren bölüm sayısı ve öğrenci kontenjanlarındaki geometrik artışa karşın, kamusal bir çalışma içeriğine sahip olan plancıların kamuda istihdam olanakları da ne yazık ki geometrik olarak azalmaktadır. Meslek alanında yaşanan yoğun işsizlik sorununun kaynağı ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik krizin yanında plansız bir eğitim/istihdam politikası olduğu açıktır.

Ülkemizde her yıl lisans eğitiminde belirlenen kontenjanlar istihdamda duyulan ihtiyaca karşılık olmadığı gibi kamu kurumlarında da plancıların ihtiyaç duyulmasına rağmen yeteri kadar istihdam edilmediği açıkça görülmektedir. Plan onama yetkisine sahip kimi kurumlarda herhangi bir şehir plancısının istihdam edilmediği, bazı kurumlarda ise hizmet verdiği nüfus ele alındığında çok az sayıda şehir plancısının istihdam edildiği görülmektedir. Bunların yanında kamu ve özel sektörde ücretli çalışan şehir plancılarının çalışma koşulları ve sorunları ve serbest şehircilik yapan büroların da sorunlarına değinmek gerekmektedir.

Öte yandan planlama öğrencileri tamamen ücretsiz bir eğitim sistemi olmamasından kaynaklı yüksek kırtasiye ve kira giderleri ile karşı karşıya kalmakta, eğitim aldıkları üniversitelerde yetersiz akademik kadro ve mekânsal olanaklarla eğitimlerine devam etmektedir.

Yukarıda değindiğimiz sorunlar kimi çalışmalarla kısmen ortaya konmakla birlikte, bazı sorunların boyutlarına ilişkin derli toplu bir veri seti oluşmamış durumdadır. Bu anket ile İzmir Şubesi yetki alanında(İzmir, Aydın, Manisa, Uşak) Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri ve mezunlarının yaşadığı sorunları ve son yıllarda katlanarak artan, ülke genelinde çok büyük problem olan işsizlik meselesinin şehir ve bölge plancıları açısından yorumlaması ve ücretli çalışan meslektaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıların ve zorlukların net bir şekilde ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmanın sonuçları devamında yapılacak olan çalışmalara yön verecek olup katılım ve katkılarınız sorunların boyutlarını ortaya koymak açısından önem taşımaktadır.

Ankete katılmak için tıklayınız.