Gecekondular kente yakışmıyor

İzmir’de kaçak yapıların ihmal edilen bir gerçeklik olarak kentin geleceğini tehdit eden ve önemsenmeyen bir sorun olarak algılandığını vurgulayan Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, “İzmir’de her iki yapıdan biri kaçak. Hükümetlerin olur olmaz zamanlarda çıkardıkları imar aflarından, belediye başkanları ve tüm yerel yöneticiler de rahatsız” dedi.

Kentin yılda 100 bine yakın göç aldığını ve bunun sonucu olarak her yıl için 15 bin ile 20 bin arasında konut açığı sorunuyla yüz yüze olduğunu kaydeden Aslan, sağlıklı kentlerin kurulması için yeni politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi. TOKİ’nin büyük kentlerde gerçekleştirdiği konut projelerinin hitap ettiği sosyo-ekonomik kesimin, dar gelirliler olmadığını savunan Aslan, “Devlet ucuz arsa üretmeli. Konut politikasında yapsatçı anlayışı terk etmeli. Barınma da eğitim, güvenlik ve sağlık gibi devletin en önemli sosyal görevlerinden biridir. Örneğin okulların güçlendirilmesi hususunda, İzmir’de bir irade eksikliğini gözlemliyorum. 2030 okuldan sadece 20 tanesi güçlendirilebilmişse, bu büyük bir ihmaldir. Bizim kentler yaratma mantığımızda, sadece dört duvar bir evden değil; onun sosyal çevresi ve yeşil alan düzenlemelerine kadar pek çok detayı göz önünde tutmamız şart” dedi.

TOKİ İLGİSİNİ ARTIRMALI

EXPO adaylığının bile İzmir için çok önemli bir fırsat olduğunun altın çizen Hüseyin Aslan, “TOKİ İzmir’e yönelik ilgisini artırmalı; kooperatifler eliyle konutlar üretilmesi ve kentler kurulması mantığı egemen kılınmadıkça; EXPO 2015 adaylığı sürecinde İzmir gecekondu görünümünden kurtulamaz” dedi.

Sinem EROLTU / İZMİR Akşam EGE