Galataport ve Haydarpaşa projelerine durdurma

Galataport ve Haydarpaşa projelerine durdurma

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi’nin 1/100000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’nın iptali için açtığı davada, İstanbul 2. İdare Mahkemesi, yetki, şekil ve itirazın reddine yönelik idare işlemi açısından hukuka aykırı bulunarak yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Söz konusu plan, Galataport ve Haydarpaşa gibi büyük projeleri de kapsıyordu.

ÇMO İstanbul Şube Başkanı Eylem Tuncaelli yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14 Temmuz 2006 tarihinde kabul edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 22 Ağustos 2006 tarihinde onaylanarak askıya çıkarılan 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’nın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını hatırlattı. Tuncaelli, planın hazırlanma ve onaylanma sürecinin hukuka aykırı olduğunu, Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer alan koşulları taşımayan müellifler tarafından hazırlandığı, şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine aykırı olduğunu kaydetti.

Tuncaelli, temel kararları ve öngörüleriyle İstanbul ve ülkenin geleceği hakkında ciddi sakıncalar taşıyan, şehircilik ve planlama ilkelerine ve kamu yararına, hazırlanma ve onama şekli açısından da açıkça hukuka aykırı bulunan 1/100000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’nın iptali için açtıkları davanın sonuçlandığını kaydetti. Tuncaelli, dava sonucunda; İstanbul 2. İdare Mahkemesi, yetki, şekil ve itirazın reddine yönelik idare işlemi açısından hukuka aykırı bulunarak yürütmeyi durdurma kararı alındığını bildirdi.

Tuncaelli, yürütmeyi durdurma kararını İstanbul için önemli bir karar olarak gördüklerini belirterek, “İstanbul’a çakılan her çivi bu projeyle yapılacaktı. Galataport, Haydarpaşa gibi projeler de bu plan çerçevesinde yapılacaktı. Yürütmeyi durdurma kararından yapılacak kentsel düzenleme projelerinin hiçbiri yasal olmayacaktır. İstanbul ve çevresi için çok önemli bir karar olarak görüyoruz” dedi. (İstanbul/ANKA)

Evrensel / 03.03.2008