Fethiye’ye “ek liman” davasına red geldi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Fethiye ilave yat limanı ve dolgu alanına ilişkin plan revizyonunun onayının yürütmesinin durdurulmasına Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yaptığı itirazı reddetti.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Fethiye Karagözler Mahallesi'nde "ilave yat limanı ve çekek yeri dolgu alanına" ilişkin 1/1000 ölçekli plan revizyonunu 18 Ocak 2006 tarihinde onaylamıştı. Fethiye Belediye Başkanlığı, onay işlemi ve plana itiraz etmiş, bakanlık ise itirazı reddetmişti.
Bunun üzerine, Fethiye Belediye Başkanlığı, plan revizyonundaki değişikliği onaylanmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.
Danıştay 6. Dairesi, "ilave yat limanı ve çekek yeri dolgu alanı" plan revizyonunun yürütmesini durdurmuştu.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yürütmenin durdurulması kararına itiraz etti. İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da Bakanlığın gerekçelerini yerinde bulmayarak itirazı reddetti.
Danıştay 6. Dairesi, davayı esastan görüşerek karara bağlayacak.

HaberEkspres 14.04.2007{nomultithumb}