Fethiye’deki üyelerimizle toplandık.

Yönetim Kurulumuzca 27.01.2007 tarihinde Fethiye’de, Muğla İl Temsilcimiz ve üyelerimizin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıya Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Çilingir, Şube Yönetim Kurulu II. Başkanımız Sabri Yüksel, Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Zühre Çelik ve Şube Sekreter Yardımcıları Berrin Arıcan ve Hakan Küçükkılıç katıldılar.

ImageToplamda Fethiye bölgesinde yer alan 10 üyemizin katıldığı toplantıda Meslek Denetim Görevlilikleri ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Aydın – Muğla – Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na ilişkin ve yerel gündemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Fethiye MDG eğilimi olarak Fethiye Belediyesinde çalışmakta olan üyemiz Güzide Özkaya’nın belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Diğer bir önemli gündem maddesi olan Aydın – Muğla – Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na ilişkin ciddi sıkıntılar bulunduğu, detaylı ve bölgesel bir değerlendirme toplantısı ihtiyacı doğduğu gözlendiğinden konu ile ilgili geniş katılımlı bir danışma kurulu toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

Image

Toplantılara Katılanlar:

Tolga Çilingir (Şube Yönetim Kurulu Başkanı)
Sabri Yüksel (Şube Yönetim Kurulu II. Başkanı)
Zühre Çelik (Şube Yönetim Kurulu Sekreteri)
Hakan Küçükkılıç (Şube Sekreter Yardımcısı)
Berrin Arıcan (Şube Sekreter Yardımcısı)
İsmet Şahin (Muğla İl Temsilcisi)
Ercan Çınaroğlu (Muğla İl Temsilci Yardımcısı)
Yıldırım Karataş
İsmail Hodoğlugil
Güzide Özkaya
İlker Erdoğan Aytar
Mürüvet Topçu
Birol Keski
İsa Karayiğit
Ufuk Çaçaron