FAY HATTI ÜZERİNE SANTRAL ONAYI

Bakanlık, Aliağa'da fay hattı üzerinde yapılması planlanan termik santral ÇED raporunu onayladı.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, "yer seçimi yanlış" dedi. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, ENKA şirketi'nin Aliağa'da yapmayı planladığı termik santral için hazırlattığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'nu (ÇED) onayladı. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği İzmir İl Koordinasyon Kurulu, "Yer seçimi kesinlikle yanlıştır" diyerek, santralın yapılacağı yerin altından Horozgediği Fay Hattı'nın geçtiğine dikkat çekti.

TARIM ARAZİSİNE SANTRAL

Santralın yapılacağı yerin Manisa-Kütahya İzmir Planlama Bölgesi Planı ile İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı'nda "tarım alanı" olarak belirlendiğine dikkat çeken TMMOB, santralın yapılacağı yer için, "Her iki üst ölçekli planda da yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi amaçlanmıştır" diye belirtti. Santralın yaratacağı sonuçları değerlendiren TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, "Aliağa bölgesindeki kirliliği daha arttıracak ve çevresinde yer alan tarım alanlarında ve İzmir kentinde çok olumsuz etkileri olacak olan termik santral deniz ekosistemine de ciddi zararlar verecektir."

KENT PLANLARINDA YER ALMIYOR

Termik santralın kentin gelişimini yönlendiren üst ölçekli plan çalışmalarında yer almadığına dikkat çeken TMMOB, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ÇED Raporunun iptali için dava açtığını bildirdi.

ALİAĞA TERMİK SANTRAL İSTEMİYOR 

Aliağa'ya kurulması planlanan termik santrallar, Emek ve Barış Şenlikleri'nde gündeme geldi. Şenlik kapsamında düzenlenen panelde, termik santralın doğada geri dönüşü olmayan tahribatlar yaratacağı belirtildi. Aliağa'ya kurulması planlanan termik santralların zararları, 21. Aliağa Emek ve Barış Şenlikleri'nde bir kez daha anlatıldı. Termik santralin kurulması durumunda deniz suyunun ısınacağı, kül dağları oluşacağı ve gazların havaya salınacağını belirten Prof. Dr. Karababa, "Termik santral demek geri dönüşü olmayan yol demek" dedi. Termik santralların kurulmasına karşı yapılan hukuki mücadelenin devam etiğini belirten çevreci yazar Hüseyin Yurttaş da "Azgın sanayileşme, azgın kapitalizm ne yazık ki insanları çevre sorunlarıyla yüz yüze bıraktı İnsanları çevre sorunlarıyla başbaşa bırakmak yaşam hakkı gaspıdır" dedi. Ferdan Çiftçi, gelecekte açlık sorunu ile karşı karşıya kalınabileceğine dikkat çekti, termik santralın suya ve toprağa vereceği zararları anlattı. Aliağa'nın gözden çıkarılmış gibi olduğunu belirten Prof. Dr. Ümit Erdem de "Aliağa'da kirlilik kapasitesi aşılmıştır. Üstelik Aliağa sadece kendisini değil, İzmir'i kirletir durumda" dedi.

 

Kaynak: Birgün – 09.08.2010