Fay hatları pay hatları oldu

Yalçın DOĞAN

Fay hatları pay hatları oldu

17 Ağustos 1999 depreminin üstünden on bir yıl geçiyor. On bir yılın sekiz yılında iktidarda AKP var. Sekiz yıl depreme yönelik önlemlerin alınması için çoktan yeterli süre.

TMMOB Şehir Plancıları Odası bu süreyi değerlendirirken çarpıcı bilgiler aktarıyor:

1- Deprem olgusu kentleşme ve yapılaşmada kötü gidişte bir şeylerin değişmeye başlayacağına dönük beklentileri arttırıyor, ancak deprem korkusu yapı denetim sisteminde özelleştirmenin önünü açmak için kullanılıyor.

2- Yapılaşma deprem riskinin azaltılmasından çok, rantın arttırılmasına ve yandaş kesimlere aktarılmasına yönelik çalışıyor. Şehir Plancıları buna iyi bir kavram buluyor. “Fay hatları pay hatlarına dönüşüyor”.

3- Fay hatlarının pay hatlarına dönüşmesinden örnekler var.

Sakarya Erenler’de 1650 metre uzunluğundaki fay hattı kaldırılıyor. Akyazı’da fay hattının bulunduğu alanda 150 metre genişliğindeki yapılaşma yasağı 20 metreye indiriliyor. Burdur’dan geçen fay hatları üzerindeki alanlar imara açılıyor.

Ayrıca, torba yasalarla gizlenmiş imar afları. Deprem korkusu yaratarak, imar planlarında değişiklikleri halka kabul ettirmek ve rant sağlamak.

On bir yılda her 17 Ağustos’ta benzer uyarılar birbirini izliyor, ne gam, AKP bildiğini okuyor.

Bunun faturası gelecek depremde çıkacak. AKP umurumda değil, binlerce insan ölecek, binlerce bina yıkılacak, bakalım tarih AKP’ye hangi faturayı kesecek.

Kaynak: Hürriyet – 18.08.2010