EXPO’nun önü açıldı

EXPO’nun önü açıldı

<Fatih YAPAR>

İnciraltı’nın 1/25 binlik Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nda ‘Tarım Alanı’ olarak belirlenmesine karşı açılan dava mülk sahipleri lehine sonuçlandı

AKP ve CHP’yi karşı karşıya getiren uzun tartışmalar, toplantılar ve seminerler sonunda Geçtiğimiz yıl ekim ayında Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğu ile kabul edilen 1/25 binlik Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nda ‘Tarım Alanı’ olarak belirlenen İnciraltı için verilen kararın iptali için dava açan mülk sahipleri zafer kazandı. İnciraltı’nda mülkleri olan 30’un üzerinde kişinin İl İdare ve Bölge İdare Mahkemeleri’ne açtığı davalardan 8’i sonuçlandı. Büyükşehir Belediyesi’ne de tebliği edilen kararda plan yapma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğu, nazım planda İnciraltı için alınan ‘Tarımsal Niteliği Korunacak Alan’ ibaresinin ise geçersiz olduğu belirtilerek yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Mülk sahiplerinin davası

EXPO 2015’in yapılacağı alanı da içine alan İnciraltı’nın büyük kısmı, 1991 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Turizm Alanı olarak belirlenmesine rağmen uzun yıllar burada bir çalışma yapılmadı. Aradan yıllar geçtikten sonra Haziran 2007’de karar Bahçelerarası ve Termal Bölgesi de içine alınarak, “İnciraltı Turizm Merkezi Sınır Genişletilmesi’ adı altında yürürlüğe girdi. Bu uyulması zorunlu plana rağmen Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/25 binlik nazım planda Koruma Kurulu’nun ‘burası turizm alanı olarak belirlenmiştir. Bakanlığa başvurun’ itirazına karşın İnciraltı ‘tarımsal niteliği korunacak alan’ olarak belirlendi.

Toplam 6 milyon metrekare olan alanın üzerindeki tarım ve turizm alanı ikilemini ortadan kaldıran karar, başka bir tartışmayı da gündeme getirdi. Davacıların avukatı Kemal Turan planın bütün olarak ele alındığını sadece İnciraltı değil, İzmir’in tüm planının yürütmesinin durdurulduğunu söyledi. Planların bütün olarak ele alınması gerektiğini dava konusunun ise Meclis kararının tümünün iptali olduğunu belirten Turan, “Meclis kararı iptal edilince planın o kısmı bu kısmı kalmaz. Plan; Bornova, Karşıyaka, Güzelbahçe olarak ayrı mı geçti? Bütün olarak geçtiği için alınan karar da bütünü kapsar” dedi.

Planın tamamı iptal mi?

Davacı taraf avukatı Kemal Turan, kararın İnciraltı için dönüm noktası olduğunu sözlerine de ekleyen Turan, “EXPO için İzmir’e gelen BIE heyeti bu ikili yapıyı görseydi ne olacaktı. Milano fırsattan yararlansaydı bunun hesabını kim verecekti?” diye konuştu. Kocaoğlu’nun işi kendine göre ayarlayan, kenti düşünmeyen bürokratlar tarafından yönlendirildiğini iddia eden Turan, mahkeme kararının bir ay sonra iptal yönünde çıkacağını sözlerine ekledi. Öte yandan belediye yetkilileri ise yürütmeyi durdurmanın sadece İnciraltı için verildiğini Nazım Plan’ın iptalinin söz konusu olmadığını savundu.

Yenigün / 21.02.2008 {nomultithumb}