Expo Yer Seçimi…

Basınımızın değerli mensuplarının bilgisine;

Son günlerde, yerel basın ve yayın organlarında kamuoyumuzu meşgul eden konulardan biri olan EXPO 2015’e İzmir’in adaylığı ile ilgili bazı spekülasyonlar yapılması üzerine, meslek ve uzmanlık  alanımızı ilgilendiren EXPO’nun yer seçimi konusunda bir açıklama yapma gereğini duyuyoruz…

 

Kentsel aktivitelerin yer seçim sorunları, şehir ve bölge planlama disiplininin ele alması gereken konulardan biridir. Kentlerin nazım planları, bir kentte yer alması planlanan kentsel aktivitelerin yer seçimlerine, hangi büyüklükte ve hangi yoğunluklarda gerçekleştirileceklerine, bunların birbirleriyle olan ilişkilerinin nasıl kurulacağını belirleyen ve kendi içinde dengeler gözeten planlardır. EXPO gibi 25 hektardan 250 hektara kadar büyüklük açısından değişkenlik gösteren bir kullanımın da; kentin neresinde yer alması gerektiği, doğal olarak kentin nazım planıyla belirlenmelidir.

Bugün kentin fiziksel gelişimi açısından en önemli gündemi EXPO’nun yer seçimi değil, 1989’dan bu yana çeşitli müdahalelerle meşruluğu tartışmalı hale gelen ve şu günlerde yenisi hazırlanmakta olan İzmir kenti nazım planıdır. EXPO’nun nerede ve ne büyüklükte olacağı, nazım planın tartışma konularından sadece bir tanesi olmalıdır.

Bu bağlamda Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak, EXPO’nun kentin nazım planı sürecinden bağımsız olarak bir yerlere konumlandırılması, özellikle de İzmir’in geleceği açısından bazı hassasiyetler içeren bölgelerinin EXPO’nun paravanlığında yapılaşmaya açılma çabalarını dikkatle takip etmekteyiz. Odamız, her zaman olduğu gibi, mesleki uzmanlığının ve sorumluluğunun gereği olarak kentin mekansal sorunlarını izleme ve çözüm üretme konularında üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.

Tolga Çilingir
TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı

02.02.2006{nomultithumb}