EXPO için en kötü seçim İNCİRALTI

Ziraat Mühendisleri Odası da Şehir Planlamacıları ile aynı düşüncede

<Hatice ALPARSLAN – Yenigün – 22.01.2007>
EXPO 2015 için İnciraltı bölgesinin seçilmesinin gündemde olduğu bu günlerde bir toplantıyla İnciraltı hakkındaki görüşünü açıklayan İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Kamil Okyay Sındır, “İnciraltı’nın tarım arazisi olduğu nazım imar planında da açıkça belirtiliyor. EXPO arazinin özelliğini bozarak imara açılmasına neden olur. Yada EXPO için yapılan bütün yatırımlar boşa gider” dedi…

EXPO 2015 süreci başladığı zaman 19 oda olarak İzmir’in EXPO’yu alabilmesi için her türlü desteği verdiklerini belirten Kamil Okyay Sındır, Yer seçimi konusunda kimsenin ya cesaretsizlikten yada zamansızlıktan kesin olarak bir yer göstermediğini belirtti. Kamuoyuna yansıyan fikre göre EXPO’nun İnciraltı’nda yapılmasına ise kesinlikle karşı olduklarını açıklayan Sındır, “Bu alan seçilirse ya kamu maliyeti yüksek olacak ya da imarlaşacak bir arazi olacak. Oysa İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün kamu maliyeti bile yok. Burası seçilirse İzmir için bilim adına nitelikli bir alan ve fuar alanı olacaktır. Bu durumda en kötü seçim İnciraltı olur” dedi.
Şehir Plancıları Odası’nın birim olarak bu konuda refleks göstererek yer gösterdiklerini açıklayan Sındır, “Şehir Plancıları Odası ile İnciraltı’nın olmaması konusunda hemfikiriz. Biz Şehir Plancıları ile ortak bir yol bulacağımıza inanıyoruz. Şehir Plancıları Odası’nın Urla hakkında olumsuz bir fikri yok zaten” dedi.
Kocaoğlu ile konuştuk
İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da nazım planda İnciraltı’nı tarım arazisi gösterdikten sonra EPO’nun İnciraltı’nda yapılmasının Aziz Başkan’ın da arzu etmediği bir durum. Biz kendisinin Urla konusundaki düşüncesini biliyorduk. Ama Başkan Kocaoğlu’nun nazım planının arkasında durması gerekiyor” diye konuştu.
Seçim sürecinde TMMOB’de olmalıydı
İzmir adına bir takım kararların verilmesinde TMMOB’nin de etkili olması gerektiğini savunan Sındır, “Oradaki 1.,2. ve 3. derecede doğal site zarar verecek bir durum olursa mahkemeye gideriz. EXPO alanı seçilmesinde sanayicilerin ve iş adamlarının kurulda olmasına rağmen TMMOB yok. Bunun karar vericilerinden biri de TMMOB olmalıydı. Eğer seçici kurulda olabilseydik kararlar konusunda farklı etkiler olurdu” diye konuştu.