EXPO bölgeyi kalkındıracak

EXPO 2015 için İnciraltı mı Urla mı tartışmaları sürerken, hükümetin fizibilite raporlarını inceleyip en uygun kararı vereceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre teknik ekip tarafından seçenekler ikiye indirilip Urla ve İnciraltı için detaylı rapor hazırlandı. Rapor akla gelebilecek her tür soruya yanıt olabilecek genişlikte ve seçeneklerin fizibilitesi çeşitli kriterler açısından puanlama yapılarak son şeklini aldı. Meslek örgütlerinin ve kamuoyu önderlerinin yoğun olarak gündeme getirdikleri 'maliyet' konusunun ise 'çok önemsenen' bir kriter olmadığı, yer olarak neresi seçilirse seçilsin yatırımın genişçe bir daireyi kapsayacağı, tüm bölgenin ve Türkiye'nin kazanması için profesyonel bir çalışma yapıldığı öğrenildi.

Uzun süredir kamuoyunda devam eden tartışmalar, -bilgi alışverişinin eksikliği yüzünden verimli bir noktaya gelemediği- şeklinde yorumlanırken, konuyla ilgili görevlendirilen teknik ekip, her tür günlük kaygının ötesinde, son derece başarılı, bilimsel bir çalışma sundu. Raporda her iki seçeneğin kaynakları ve ihtiyaç duyulan altyapı çalışmaları derinlemesine analiz edildi. Birisinin seçilmesinin diğerinden tamamen vazgeçileceği anlamına gelmediği vurgulanıyor, EXPO'nun sadece fuar alanından ibaret bir organizasyon olmadığı oldukça geniş bir daire içinde gerekli tüm düzenlemelerin yapılacağı bekleniyor.

YATIRIM SINIRLI DEĞİL

EXPO 2015 için aday olan diğer kent Milano karşısında daha avantajlı olabilmek için, alanın 400 hektar olması gözetiliyor. İnciraltı'nda otoyoldan denize kadar olan bölümün büyüklüğü 400 hektarın üzerinde ve düz yapısıyla fazladan bir çalışma gerektirmiyor. Urla İYTE kampus alanında ise 400 hektar düz alana ulaşmak için bir tepenin tıraşlanması ve bir bölüm denizin doldurulmasına ihtiyaç var.

Fuar alanı neresi olursa olsun, oldukça geniş bir daire içindeki altyapı ve ulaşım imkanları yeniden şekillenecek. Konaklama ve turistik merkezlerle EXPO alanı arasında rahat ve hızlı bir şekilde ulaşım imkanları yaratılacak. İzmir'den Çeşme'ye, Antalya'ya ve kuzey yöne hızlı tren hatları oluşturulacak, deniz ulaşımı geliştirilecek.

Dünyanın diğer kentlerinde yapılan EXPO organizasyonlarında gerçekleşen ziyaret sayısı fuarın kaç kişi tarafından ziyaret edildiğini değil, kaç kez giriş yapıldığını gösteriyor. Fuar alanında hareketliliği, yoğun olarak yine fuarın bulunduğu bölgede yaşayan insanlar sağlıyor. 6 ay içinde fuarı ziyaret eden 'yabancı turist' sayısının 3-5 milyon olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Genellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan ziyaretlerin beklenilen seviyeye ulaşması için; EXPO alanının yerleşim merkezlerine yakınlığı, rahat ulaşım olanakları önemli bir kriter olarak değerlendiriliyor.

BETONDAN KORUNMASI İÇİN BÜYÜK FIRSAT

İnciraltı'nın veya İYTE kampus alanının EXPO yeri seçilmesiyle, yapılaşmaya açılıp doğal yapısının bozulacağıyla ilgili eleştirilerin isabetsiz olduğu belirtildi. Aksine, mevcut durumun korunması halinde, ilerde yapılaşma riski söz konusu olabilir, ancak EXPO için organize edildiğinde ve EXPO sonrasında konut dışı sosyal alanlar olarak kullanılması temin edildiğinde, yoğun betonlaşmanın önüne daha uzun vadeli bir set çekilmesi mümkün.

Kentin sağlıklı gelişimi açısından çekim merkezlerinin kentin merkezinde mi yoksa çevresinde mi yapılanması gerektiğiyle ilgili farklı görüşler var. Ağırlıklı olan görüş, bir çok dünya kentinde olduğu gibi yoğun hareketliliğin olduğu tesislerin kent merkezinde olması, konut ve yaşam alanlarının çevreye yayılması. Bunun olmazsa olmaz koşulu ise rahat ve hızlı ulaşım imkanlarının sağlanması. Bu görüşe katılmayanlar ise, toplumsal özelliklerin bir projeyi verimli veya verimsiz hale getireceğini savunuyor.

İLAVE HAVAALANI YERİNE İLAVE DEMİRYOLU

EXPO ve sonrasında kullanılmak üzere Çeşme'de yarım kalmış havaalanı inşaatının tamamlanması gündeme gelmişti. EXPO sonrasında bu yatırımın atıl kalacağı düşüncesiyle, mevcut Adnan Menderes Havaalanı'nın geliştirilmesi daha uygun görülüyor. Yarımadaya yapılacak ilave bir havaalanı yatırımı yerine, yoğunluğa göre Menderes-Çeşme arasında ilave bir demiryolu hattı inşa etmek daha ucuz ve verimli olabilir.

Atalay ERGEZEN / İZMİR -Akşam EGE 01 Mart 2007