EXPO 2015 Komisyon Toplantısı Yapıldı.

İzmir'in resmi adaylığını açıkladığı EXPO 2015 organizasyonu için yer seçimi konusunda TMMOB İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası temsilcileri, Makine Mühendisleri Odası sekretaryasında bir araya geldi. Toplantıda daha önce şubemizde oluşturulan EXPO komisyonu çalışmaları hakkında bilgi aktaran Şubemiz Yönetim..

Kurulu Başkanı Tolga Çilingir, Birkan Bektaş başkanlığında sürdürülen EXPO incelemeleri hakkında deneyimlerini aktardı, 8 alternatif yer önerisi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Değerlendirmeler tamamlandığında Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, kriterler doğrultusunda belirlediği öneri yeri açıklayacak.