Çevrecilerin Kışladağ protestosu

Çevrecilerin Kışladağ protestosu

İzmir'de çevreciler, Uşak'ın Ulubey ilçesi sınırlarındaki Kışladağ altın madeninde üretime yeniden geçilmesini protesto etti. İzmir Bergama, Eşme, Sivrihisar, Havran/Küçükdere El Ele Hareketi, Ege Çevre Platformu ve İnay Vicdan Hareketi üyesi çevreciler, Konak Meydanı'nda biraraya geldi.

Madenin yakınında bulunan Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı İnay köyündeki çevrecilerin kurduğu İnay Vicdan Hareketi'nin dönem sözcüsü Muammer Sakaryalı, altın madeniyle ilgili hukuksal süreç hakkında kamuoyunun yanıltıldığını iddia etti.

Sakaryalı, maden hakkında ÇED Raporu'nun iptali istemiyle 11 Temmuz 2006'da Manisa İdare Mahkemesi'ne açılan davada mahkemenin ret kararı verdiğini, ancak temyiz incelemesini yapan Danıştay 6. Dairesinin 9 Temmuz 2007'de "açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanmasının telafisi imkansız zararlar doğuracağı" gerekçesiyle ÇED Raporu'nun yürütmesini durdurduğunu ve madenin kapatıldığını söyledi.

Sakaryalı, aynı dairenin 6 Şubat 2008 tarihinde de yerel mahkemenin kararını esastan bozarak, mahkemeden "yeniden bilirkişi heyeti oluşturulması ve madenin bulunduğu alan ile çevresinin uyuşmazlık konusu olan siyanür liçi konusunda uygun olup olmadığının ÇED Raporu ile birlikte bir bütün olarak incelenerek açıklığa kavuşturulması gerektiğine" karar verdiğini belirtti.

Dava sürecinde alınan son kararın bu olduğunu savunan Sakaryalı,"Danıştay 6. Dairesi, bizim itirazımızı haklı bularak bunları söylemiştir. İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 52. maddesi gereğince bu bozma kararı ve 9 Temmuz 2007 tarihli yürütmeyi durdurma kararı kalkmamıştır. Yürütmeyi durdurma kararı devam etmektedir. Devam etmeyecek olsaydı, Danıştay kendisi kaldırırdı. Manisa İdare Mahkemesi de Danıştayın anılan kararını taraflara duyurmuştur. Başkaca bir karar vermemiştir" diye konuştu.

Madenin yeniden açılması için kampanya yürüten çok uluslu şirkete yardımcı olmak amacıyla bu duyurunun çarpıtıldığını ve madenin faaliyete geçirildiğini savunan Sakaryalı, şunları söyledi:
"Çevre ve Orman Bakanlığı, yargı kararına aykırı biçimde madenin açılması için kanunsuz emir vermiş, Uşak Valisi de bu kanunsuz emri uygulamıştır. Anayasa'nın 137. maddesine göre, konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Uşak Valiliği suç işlemiştir. Yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

Buket YALÇIN

Haber Ekspres / 11.03.2008