Çevreci avukatlardan Kışladağ sözü

Çevreci avukatlardan Kışladağ sözü

İzmirli ve Uşaklı avukatlar ortak bir açıklama yaparak Uşak Kışladağ altın madeninde alınan son iptal kararları doğrultusunda bundan böyle hiçbir faaliyetin yapılamayacağını bildirdiler. Av. Özgül Bektaş, Av. Bülent Çekinmez, Av. Atike Çekinmez, Av. K. Koray Atak, Av. Gürcan Sağcan, Av. Rıza Albay, Av. Aydın Atalan, Av. Tevfik Sahan, Av. Dilek Akagün, Yılmaz, Av. Feramus Bektaş, Av.Filiz Bilen, Av. Ayşe Aygün, Av. H. Şahin Bülbül, Av. Özkan Saruhan, Av. Durmuş Durutürk, Av. Tuncay Gökmen ve Av. Coşkun Mavioğlu tarafından yapılan açıklamada, Tüprag Metal Madencilik A.Ş'ne Kışladağ Altın Madeni işletmesine ilişkin verilen Çed olumlu belgesinin iptali davasında "yürütmenin durdurulmasına" karar verildiği hatırlatılarak şöyle denildi:

MADEN YASAL DAYANAKLARINI YİTİRDİ
"Bu kararı uygulama sorumluluğu bulunanlara kararın uygulanması için başvurumuz sonucunda, madende sadece "altın üretimi" faaliyeti durdurulmuştu. Madendeki üretim dışındaki faaliyet ise sürdürülüyordu. Şimdi Manisa İdare Mahkemesi'nce Tüprag Metal Madencilik A.Ş.'nce Eşme-Kışladağ Altın Madeni işletmesine ilişkin olarak verilen çalışma ruhsatının iptali amacıyla açılan davada; Manisa İdare Mahkemesi'nce 17/8/2007 tarihinde "yürütmenin durdurulmasına "ve 7/12/2007 tarih ve 2007/1306 E. 2007/2377K. sayılı kararla" çalışma ruhsatının iptaline karar verilmiştir. Bu kararla Tüprag Metal Madencilik A.Ş' nce işletilen Kışladağ Altın Madeninin faaliyeti tümüyle yasal dayanaklarını yitirmiş bulunmaktadır. En başından bu yana ısrarla söylediğimiz gerçekliği yargı kararı da onaylamaktadır. Bu maden tehlikelidir. İnsan sağlığı ve çevre açısından risklidir.

Siyanür liçi yöntemiyle altın üretiminden yana olmak; yaşama karşı ölümü savunmaktır. Bu toprakların gerçek sahipleri, İnayhlardır, Esmelilerdir, Ulu-bey'lilerdir ve Uşaklılardır. Bu kentin gerçek sahipleri "olmaz" diyor. Yargı da olmaz diyor. Manisa İdare Mahkemesi'nin bu kararı "madenin kapısına kilit vurun" kararıdır. Bu nedenle, yasal dayanağı bulunmayan ve bu nedenle faaliyeti yasadışı nitelikte olan altın madeninin işletilmesi tamamen derhal durdurulmalıdır. Kararı uygulama sorumluluğu olanlara sesleniyoruz. Asıl olarak Çed olumlu belgesinin iptali davasında Danıştayca verilen yürütmenin durdurulması ve Manisa İdare Mahkemesi'nce işletme izninin iptali davasında 17/8/2007 tarihinde verilen yürütmeyi durdurma kararından hemen sonra yapmanız gereken işi artık yapın… Artık bu madenin "kapısına kilit vurun". Kışladağı kapatın."

Anayasa'nın 138/son maddesine göre; "…yasama ve yürütme organları ile İdare mahkeme kararlarına uymak zorundadır, bu organlar mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez…" denildiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 28. maddesinde de; "…Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, kararın tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde işlem tesis etmek ve eylemde bulunmak zorunda bulunduğu, aynı maddenin 4. fıkrasında, mahkeme kararların otuz gün içinde yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında, tazminat davası açılabileceği…" der. Artık Kışladağ'da hiçbir faaliyetin sürmesine olanak yoktur. Aksi halde bu; yargı kararını yok saymaktır. Bu suç işlemek demektir. Duyururuz ki; yargı kararına rağmen artık bu madenin çalışmasına izin verenler, göz yumanlar hakkında her türlü yasal hakkımızı kullanacağız." Birgün İzmir

* * *
Kentin sahipleri 'olmaz' dedi
UŞAK'IN Eşme ilçesinde altın üretimi 3 ay önce yargı kararıyla durdurulan Kışladağ Altın Madeni'ndeki tüm faaliyetlerin bitirilmesini isteyen bir grup İnay köylüsü, Uşak Valiliğine dilekçe verdi. Kışladağ yakınındaki İnay köyünden bir grup, bugün Uşak Tiri-toğlu Parkı'nda toplandı. Burada grup adına bir açıklama yapan köylülerin avukatlarından Ayşe Aygün, altın madeninde üretimin yargı kararıyla durdurulmasının, maden sahası içinde diğer çalışmalara engel olmadığını belirtti. Madeni işleten Tüprag Metal Madencilik AŞ'nin, saha içinde teknik altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü öne süren Aygün, şunları kaydetti: "En başından bu yana ısrarla söylediğimiz gerçekliği, yargı kararı da onaylamaktadır. Bu maden tehlikelidir, insan sağlığı ve çevre açısından risklidir. Siyanür liçi yöntemiyle altın üretiminden yana olmak, yaşama karşı ölümü savunmaktır. Bu toprakların gerçek sahipleri İnayhlardır, Esmelilerdir, Ulubeylilerdir. Bu kentin gerçek sahipleri 'olmaz' diyor. Yargı da 'olmaz' diyor. Biz de Manisa İdare Mahkemesinin kararı gereği, madenin kapısına kilit vurulmasını istiyoruz." Yasal dayanağı bulunmayan ve bu nedenle faaliyeti yasa dışı nitelikte olan Kışladağ Altın Made-ni'nin işletilmesinin tamamen durdurulması gerektiğini bildiren Ayşe Aygün ile 5 köylü, Uşak Valisi Kayhan Kavas tarafından kabul edildi. Heyet, dilekçelerini, Vali Kavas'a verdi.
 
Birgün / 18.01.2008