Çevre stresi kentliye dert

08/07/2007 

Büyük kentlerin mimari yapısı, gürültü, ses, hava, görüntü ve çöp kirliliği gibi çevre sorunlarının, “strese” neden olduğu bildirildi.
Büyük kentlerin mimari yapısı, gürültü, ses, hava, görüntü ve çöp kirliliği gibi çevre sorunlarının, “strese” neden olduğu bildirildi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, çevreyle ilgili sorunların insanlık üzerindeki etkilerinin son 20 yıldan beri anlaşılmaya başlandığını söyledi.
Önce su ve hava kirlenmesi olarak görülen ve daha çok sanayi bölgelerinde rastlanan çevre sorunlarının, toksit atıklardan, ozon tabakasının incelmesine, doğadaki biyolojik zenginliğin yok olmasına ve diğer bir deyişle bazı canlı türlerinin geri dönüşümü olmayacak şekilde yok olmasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Ortaş, iklim değişiklikleri, deniz ve okyanusların kirlenmesinin de olumsuzluklar zincirinin diğer halkalarını oluşturduğunu ifade etti.
Kirliliğin her türlüsü stres yapıyor
Prof. Dr. Ortaş, medeniyet ve kültürel varlıkları tehdit eden kirliliğin, insanların da ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.
Tarım ve yeşil alanların başta belediyeler olmak üzere amaç dışı kullanıldığını öne süren Prof. Dr. Ortaş, “Büyük kentlerdeki vatandaşların karşılaştığı birçok sorunun temelinde, toplumun sağlık ve sosyal hakkı olan bu tür yeşil alanların değerlendirilmemesinin de büyük etkisi bulunmakta. Artan çevre kirliliği ve stres ile baş etmenin yollarından biri de insanın yeşil ve temiz atmosferde dinlenmesinden geçmekte. Her türlü çevre kirliliği, çağımızın hastalıkları arasında yer alan strese neden olmakta. Sağlıklı kalmanın yolu, öncelikle sağlıklı ortamda yaşamaktan geçmektedir. Bu ortamlar da gerekli düzenlemeler yapması gereken kent yöneticileri tarafından sağlanmalı” dedi.
İstanbul’da yeşil alan miktarının yok denecek kadar az olduğunu belirten Ortaş, bu tür ortamlarda yaşayan insanların “ruh sağlığının” iyi olmasının beklenemeyeceğini söyledi. (TOPLUM YAŞAM)

Evrensel – 08.07.2007