‘Çevre planı eksik ise, itiraz ederiz’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 yıllık uğraş sonucu hazırlayıp geçtiğimiz yıl Meclis'ten geçirdiği 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Plan'da umduğunu bulamayan bazı AKP'li belediyelerle ters düşmüştü. Belediye yetkilileri, bu grubun, Çevre Bakanlığı'nın hazırladığı 100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planları ile delme girişimlerinde bulunmaları üzerine, bakanlıkça askıya çıkarılan planlar mercek altına alındı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 30 Ağustos'a kadar askıda kalacak olan çevre düzeni planlarını titiz bir şekilde incelediklerini bildirdi. Başkan Kocaoğlu, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı 100 binlik Çevre Düzeni Planları'nda kentin geleceğine yönelik olmaması gereken bir durum tespit etmeleri halinde, altlıkları ile beraber askı süresi içinde planlara itiraz edeceklerini söyledi.

Yargıya gideriz
Başkan Kocaoğlu, "Bu itiraz etme büyük boyutta olursa ve gerçekten İzmir'in geleceğini tehdit edecek bir konu görürsek, yasal hakkımızı kullanacağız. Nasıl bizim planlarımıza başta Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü olmak üzere bir çok kişi, kurum ve kuruluş itirazda bulunuyorsa, biz de itiraz hakkımızı kullanır, gerekirse de yargıya gideriz" diye konuştu. Hazırladıkları Nazım Plan'ın bilimsel verilere ve altlıklara dayanan, uzun süreli bir çalışma sonucu ortaya çıktığını kayeden Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orman Bakanlığı'nın planı hazırlanırken, Nazım İmar Planı'ndan faydalandılar. Bunu normal karşılıyoruz. Karşılıklı bilgi alışverişi yapılarak, 100 binlik plan hazırlandı ve askıya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Planlama Birimi olarak 100 bin ölçekli planı hassas bir şekilde inceliyoruz. Son duruma bakıp ona göre karar vereceğiz. İzmir ve metropolünde artık planlı bir döneme giriliyor. Bunu kentin geleceği açısından en önemli noktalardan birisi olarak görüyorum. Planlama disiplini olmadan kentin doğru gelişmesi, turizm, sanayi, tarım gibi her alandaki politikaların doğru yönlendirmesi mümkün olamaz."

YeniAsır – 21.08.2007{nomultithumb}