‘Çevre planı değişecek’

20 Ağustos 2008 – Yenigün

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube yönetimi, Danıştay’ın İzmir-Manisa-Kütahya çevre düzeni planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı almasına ilişkin olarak, ’’Temelini ekonomik rant sağlamaya endeksleyen bir yönetim anlayışının telaşlı ve duyarsız hamlelerinden birine daha yargı ’dur’ demiştir’’ açıklamasında bulundu. Şube yönetimince yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlatılan, İzmir-Manisa-Kütahya’yı içine alan 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı hakkında odanın yargıya başvurduğu ve Danıştay 6. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı aldığı bildirdi.