Çevre katliamına yeşil ışık

Çevre katliamına yeşil ışık

Acarlar Gölü Subasar Ormanı'na yaşam veren suların denize dökülmesini engelleyen kumulları da içeren 4 bin dönümlük alan serbest bölge ilan edildi

Batı Karadeniz'de geniş bir alan AKP hükümetince serbest bölge ilan edildi. Bu bölgedeki kumulların inşaata açılması, Acarlar Gölü Subasar Ormanı'nın yaşam kaynağı suların kesilmesi demek. TMMOB, Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

FATMA KOŞAR

AKP hükümeti, Batı Karadeniz'de geniş bir sahil şeridi, orman ve sulak alan bitki örtüsünün içinde kaldığı, ayrıca 1. derece doğal SİT alanı olan Acarlar Gölü ve Longoz ormanına dayanan, 4 bin dönümlük bir alanı serbest bölge ilan etti. TMMOB (Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği) 1998'de aynı alan için alınan serbest bölge kararını yargıya götürmüş, davayı kazanmıştı.12 Mart 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararının kapsadığı alan TMMOB'nin dava dilekçesinde şöyle tarif edildi: "Sakarya İpekyolu Serbest Bölge sahası; Batı-Doğu yönünde yaklaşık 6 km uzunluğunda, 500-700 metre genişliğinde Karadeniz'e paralel uzanan ince bir sahil bandını ve doğu sınırında kuzeye doğru uzanarak denizi de içine alan 4 binlik dönümlük bir alanı kapsıyor." Serbest bölgenin hemen sınırında Acarlar Gölü ve Longoz Ormanı olduğu belirtilerek söz konusu bölgenin 1. Derece Doğal Sit Alanı olduğu vurgulandı. TMMOB, 1998'de aynı alanı da kapsayan 100.000 dönümlük "İpekyolu Vadisi Serbest Bölgesi" kararını yargıya götürmüş, davayı kazanmıştı. Danıştay 10. ve 6. Daireleri Müşterek Heyeti'nce verilen iptal kararı ile bu iptal kararını onaylayan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararında belirtilen hukuka ve kamu yararına aykırılıklar ve gerekçeler, dava konusu Bakanlar Kurulu kararı için de geçerliliğini koruyor. Dilekçede, "Dava konusu Bakanlar Kurulu kararı ile tesis edilen işlem hukuka karşı hileli bir işlem niteliğindedir" denildi.

Cumhuriyet / 13.12.2007