Çevre Düzeni Planı Toplantısında Fiyasko !

Kütahya-Manisa-İzmir 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın İzmir'de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı 24 Ocak 2007 günü Ege Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, üç ilin valisi, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, akademisyenler ile birlikte çok sayıda meslektaşımız da katıldı.

Toplantıda Vali Oğuz Kağan Köksal'ın sunuş konuşmasının ardından..

Bakan Pepe bir konuşma yaptı. Daha sonra meslektaşımız Necati Uyar'ın müellifi olduğu planın analiz ve sentez aşamaları sunuldu. Plan hakkında da bazı noktalara değinen Uyar'ın sunuşunun ardından salondaki görüş ve sorulara geçildi.

Yaklaşık 20-30 konuşmacıya söz veren Bakan Pepe, Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Tolga Çilingir'in konuşmacı listesine kaydedilmesine karşın önce söz vermek istemedi. Toplantıyı kapatmak üzereyken Çilingir'in ısrarı üzerine söz veren Bakan'a, "Yaklaşık 2,5 saat süren bir toplantıda, Şehir Plancıları Odası'na 30 saniye süre verdiğiniz için teşekkür ederim" diyerek başladığı konuşmasını "Görüşlerimizi kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak adına basın toplantıları aracılığıyla bildirmeye devam edeceğiz" diyerek bitirdi.

Bakanlığın bu tür üst ölçekli planların hazırlanma sürecine katılımı ne denli istediğini gösteren bu yaklaşımı, salondaki meslektaşlardan da tepkiler aldı.  

Aynı akşam yapılan ŞPO İzmir Şube Yönetim Kurulu toplantısında konu ele alınarak, "Çevre Düzeni Planı İnceleme Komisyonu" kurulması ve çalışmalara başlanması benimsendi.