Çevre cinayetine geçit yok

Acarlar Gölü'nü serbest bölge ilan eden kararın yürütmesi durduruldu

Çevre cinayetine geçit yok

Acarlar Gölü Subasar Ormanı'na yaşam veren suların denize dökülmesini engelleyen kumulları da içeren 4 bin dönümlük alanın serbest bölge ilan edilmesi kararı yargıdan döndü. Hükümetin İpekyolu Vadisi serbest bölgesi kararı, doğal sit alanı olan Acarlar Gölü'nü (Subasar Ormanı) besleyen akarsuları tehdit ediyor. Bölge, 200 kuş türünün yuvası ve koruma altındaki bitki türleriyle doğal sit alanı. Cumhuriyet katliam girişimini ve TMMOB'nin açtığı davayı duyurmuştu.

FATMA KOŞAR

Danıştay 10. Dairesi, Bakanlar K urulu'nun Temmuz 2007 tarihli kararıyla Batı Karadeniz'de Acarlar Gölü'nün hemen dibinde binlerce dönümlük alanı serbest bölge ilan eden kararının yürütmesini durdurdu.

Danıştay'ın kararında bölgede kalan delta, akarsu, orman, göl, sit alanı haritalarının istenmesi öngörüldü. Ayrıca hükümetin Bakanlar Kurulu kararını Resmi Gazete'de 3 ay gecikmeli yayımladığına dikkat çekildi ve bu gecikmenin nedeninin sorulması karara bağlandı.

Sakarya İpekyolu Serbest Bölgesi'nin kurulmasına ilişkin 12 Mart 2007 tarihli Bakanlar Kurulu'nun kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nce (TMMOB) Danıştay 10. Dairesi'nde açılan davayla ilgili kararda şu ifade yer aldı: "Dava konusu Bakanlar Kurulu kararının serbest bölgenin yer ve sınırlarının belirlenmesi ve kurulması kararının 3218 sayılı kanunda öngörülen amaca, konuyla ilgili tüm yasal düzenlemelere ve kamu yararına uygun olup olmadığının incelenmesi gerekliliği doğmuştur. Serbest bölge yer ve sınırlarının belirlenip kurulması kararı verilmeden önce yapılması gereken araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yapılmadan karar verilmiş olduğu, dolayısıyla dava konusu Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

Cumhuriyet / 14.03.2008