European Workshop 2008 İzmir’de !

DEÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 28 Nisan – 02 Mayıs 2008 tarihleri arasında "European Workshop 2008" Avrupa Uluslararası Öğrenci Çalıştayını düzenliyor. Bu etkinlik kapsamında farklı kültürlerden mimarlık ve şehir planlama öğrencilerinin ve akademisyenlerinin bir araya gelmesi, bilgi ve kültür alışverişinde bulunması ve İzmir kentinin uluslararası ölçekte tanıtımının sağlanması bekleniyor.

Organizasyon tarafından yapılan açıklama şöyle: "Etkinliğe yedi Avrupa Üniversitesinden (Ion Mincu Universitesi (RO), Granada Üniversitesi (ES), Koblenz Üniversitesi (GE), Thessaloniki Üniversitesi (GR), Pescara Üniversitesi (IT), Gdansk Üniversitesi (PL) ve Strasbourg Universitesi (FR)) ve sekiz ulusal üniversiteden  (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesinden)  yaklaşık 100 mimarlık ve şehir planlama öğrencisi ve akademisyenin davetli olarak katılması beklenmektedir.

Yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlar (T. C. İzmir Valiliği, Konak Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Konak Belediyesi, Buca Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası, Mimarlar Odası ve İzmir Ticaret Odası) etkinliğe destek vermektedir. Katılımcı öğrencilerden İzmir kent merkezinde yer alan Antik Smyrna Agorası çevresinin mekânsal ve sosyal rehabilitasyonuna yönelik bir kentsel tasarım düzenlemesi ve simgesel plastik öğe tasarımı üzerine bir proje geliştirmeleri beklenmektedir. Etkinlik süresince konu ile ilgili sunumların ilgili akademisyenler tarafından yapılması, İzmir Kent Merkezine, Efes Antik Kentine, Meryem Ana Evine, St. Jean Klisesine geziler düzenlenmesi ve tasarım sürecinin belirli kültürel etkinliklerle de desteklenmesi planlanmaktadır.

Bu etkinlikle ilgili detaylı bilgilere http://web.deu.edu.tr/sbp/ew2008/ adresinden ulaşabilinmektedir."