Etkin Plancı Girişimi İlk Toplantısını Düzenledi.

Şehir Plancıları Odası’nın belirlemiş olduğu amaçları günümüz değişim sürecinde daha “etkin” , “katılımcı”, “demokratik”, “eğitici” ve “yönlendirici” bir tavırla gerçekleştirmesi gereğinden hareketle oluşturulan Etkin Plancı Girişimi'nin düzenlediği "Planlama Meslek Alanı" başlıklı toplantı, Konak Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde çok sayıda meslektaşımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kısaca EPG olarak adlandırılan bağımsız girişimde yer alan şehir plancılarının düzenlediği toplantıda, meslek sorunları ve İzmir kent gündemine ilişkin konular tartışıldı. Şube Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantı yaklaşık iki saat sürdü. EPG, aşağıdaki konulara vurgu yapmak ve meslektaşlarımızın ilgisini çekmek istiyor:

  • Değişim süreci içinde birlikte daha güçlü ve etkin olabilmek adına farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan meslektaşlarımız ve üniversitedeki akademisyen ve öğrencilerle ŞPO arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi,
  • Mesleki yeterlilik grupları konusunda var olan ve yeni ortaya çıkmış sorunların aşılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
  • Özellikle yeni mezun meslektaşlarımızın iş bulma konusunda ve çalışan meslektaşlarımızın da çalışma koşulları açısından yaşadığı sorunların aşılması yönünde somut çözümlerin üretilmesi,
  • Şehir planlama mesleğinin doğru ve yeterli bir biçimde tanıtımının sağlanması,
  • Meslektaşlarımızın üye olsun ya da olmasın çalışma durumunun ortaya konulması adına bir envanter oluşturulması, üyeliklerinin sağlanması,
  • Etkin bir çalışma programı üretebilmek, planlamak ve uygulamak için gerekli mali düzenlemelerin yapılması,