Esin Aydar Kitaplığı

2006 yılının Kasım ayında yitirdiğimiz Prof.Dr. Esin Aydar hocamızın kitaplığında yer alan kitaplar, odamıza bağışlanmıştı. Aydar’ın anısını yaşatacak olan çok sayıda kitap özel bir bölümde toplandı.

Prof. Dr. Esin Aydar, 6 Kasım 1940’ta doğdu. 1953’te Misak-ı Milli İlkokulu’nu, 1961’de de Amerikan Kız Koleji’ni bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü’ne girerek 1965’te mezun oldu. Bu tarihten sonra üç yıl Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı görevinde bulunan Aydar, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü’nden 1970 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 1970-1972 yılları arasında DYO Fabrikası Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinin ardından üniversiteye geçen Aydar, 1976’da Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nde doktorasını tamamladı. 1980’de Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde doçent, 1990’da da Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde profesör unvanlarını aldı. Bir dönem aynı üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı görevinde de bulunan Esin Aydar, sosyoloji, planlamaya halkın katılımı, istatistik, antropoloji gibi alanlarda dersler vermişti.

 

Esin Aydar Kitaplığı

Kategoriler:
Sosyoloji, Kentsel ve Kırsal Sosyoloji
Kentleşme, Kentsel Araştırmalar
Kent Ekonomisi,Ekonomi
Psikoloji
Modeller, İstatistik

Sosyoloji, Kentsel ve Kırsal Sosyoloji

KİTAP ADI

YAZAR ADI

YAYINEVİ

YAYIN YERİ

YAYIN YILI

EAY-001 TÜRKİYE’DE AİLENİN DEĞİŞİMİ
Sanat Açısından İncelemeler

İlber Ortaylı, Füsun Akatlı,
Sevda Şener, Nilgün Abisel,
Yazgülü Aldoğan

Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları

Ankara

1984

EAY-002 THE NATURE OF PUBLIC RELATIONS

John E. Marston

McGraw – Hill Book Company, Inc.

New York

1963

EAY-003 LITERATURE AND LIFE IN AMERICA

Dudley Miles,
Robert C. Pooley

Scott, Foresman and Company

Chicago

1948

EAY-004 THE NATURE AND CONDITIONS OF LEARNING

Howard L. Kingsley,
Ralph Garry

Prentice – Hall, Inc.
and Englewood Cliffs

New Jersey

1961

EAY-005 SOSYAL ANTROPOLOJİ (Social Anthropology)

Paul Bohannan

Holt, Reinhart and Winston, Inc.

New York

1966

EAY-006 TÜRKİYE’DE NÜFUS YAPISI VE NÜFUS SORUNLARI
1973 Araştırması

 

Hacettepe Üniversitesi Yayınları

Ankara

1978

EAY-007 SOSYAL ANTROPOLOJİ AÇISINDAN İNSAN VE DÜNYASI

Calvin Wells

Remzi Kitabevi

İstanbul

1972

EAY-008 THE LEARNING SOCIETY

Robert M. Hutchins

Pall Mall Press

London

1968

EAY-009 HUMAN BEHAVIOUR

Bernard Berelson,
Gary A. Steiner

Harcourt, Brace & World, Inc.

New York

1964

EAY-010 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI

Emre Kongar

Cem Yayınevi

Ankara

1943

EAY-011 ŞEHİRSEL SINIF SİSTEMİNİN MEKANSAL BOYUTLARI

Esin Aydar,
Funda Altınçekiç

DEÜ Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Yayınları

İzmir

1988

EAY-012 THE SOCIOLOGY OF URBAN REGIONS (Sociology Series)

Alvin Boskoff

Appleton – Century – Crofts, Inc.

New York

1962

EAY-013 BASIC CONCEPTS OF RURAL SOCIOLOGY

Bugoslaw Galeski

Manchester University Press

Manchester

1975

EAY-014 INTRODUCING SOCIAL CHANGE: A Manual for Americans Overseas

Conrad M. Arensberg,
Arthur H. Niehoff

Aldine Publishing Company

Chicago

1964

EAY-015 İZMİR MAHALLELERİ: Bir Tipleştirme Örneği

Ruşen Keleş

Sosyal Bilimler Derneği Yayınları

Ankara

1972

EAY-016 HALKLA İLİŞKİLER SEMİNERİ

 

Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları

Ankara

1971

EAY-017 SİYASETİN TOPLUMSAL TABANI (Siyaset Sosyolojisi)

Ahmet N. Yücekök

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları

Ankara

1987

EAY-018 URBAN SOCIOLOGY
(Studies in Sociology)

R. N. Morris

George Allen and Unwin LTD

London

1968

EAY-019 DÜNYA UYGARLIĞI VE TÜRK SOSYO – EKONOMİK TARİHİ

Fuat Sevim

İpek Yayınevi

İstanbul

1978

EAY-020 THE HUMAN AGENDA

Roderic Gorney

Simon and Schuster

New York

1972

EAY-021 AN APPROACH TO URBAN SOCIOLOGY

Peter H. Mann

Routledge & Kegan Paul

New York

1965

EAY-022 JUVENILE DELINQUENCY IN MODERN SOCIETY

Martin H. Neumeyer

D. Van Nostrand Company, Inc.

Princeton

1962

EAY-023 SOCIOLOGY (Fourth Edition / International Student Edition)

Paul B. Horton,
Chester L. Hunt

McGraw – Hill Kogakusha, LTD

Tokyo

1976

Kentleşme, Kentsel Araştırmalar

KİTAP ADI

YAZAR ADI

YAYINEVİ

YAYIN YERİ

YAYIN YILI

EAY-024 URBAN GEOGRAPHY: An Introductory Analysis

James H. Johnson

Pergamon Press

Oxford

1972

EAY-025 THE CORE OF THE CITY:
A Pilot Study of Changing Land Uses in Central Bussiness District

Joyhn Rannells

Columbia University Press

New York

1958

EAY-026 ÇEVRE ’82 SEMPOZYUMU

 

Ege Üniversitesi Yayınları

İzmir

1982

EAY-027 ŞEHİR PLANLAMA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Cemal Arkon

DEÜ Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Yayınları

İzmir

1989

EAY-028 THE PRINCIPLES OF PHYSICAL GEOLOGY

Victor E. Monnett,
Howard E. Brown

Ginn and Company

Boston

1950

EAY-029 URBAN ECOLOGY
Seventh Conference on Urban and Regional Research
29 June – 3 July 1992

United Nations
Economic Comission for Europe

TAV Yayınları
Mesleki Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Baskı Tesisleri

Ankara

1992

EAY-030 EREĞLİ
Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası

Mübeccel Kıray

İletişim Yayınları

İstanbul

1984

EAY-031 CITIZEN PARTICIPATION IN PLANNING
Urban and Regional Planning Series, Volume:19

Michael Fagence

Pergamon Press

Oxford

1977

EAY-032 KENTBİLİM İLKELERİ

Ruşen Keleş

Sosyal Bilimler Derneği Yayınları

Ankara

1976

EAY-033 ŞEHİRCİLİK
Sorunlar – Uygulama ve Politika

Fehmi Yavuz,
Ruşen Keleş,
Cevat Geray

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları

Ankara

1978

Kent Ekonomisi, Ekonomi

KİTAP ADI

YAZAR ADI

YAYINEVİ

YAYIN YERİ

YAYIN YILI

EAY-034 ECONOMICS

Paul A. Samuelson

McGraw – Hill Book Company, Inc.

New York

1961

EAY-035 ECONOMICS
(A Harper International Edition)

Richard G. Lipsey,
Peter O. Steiner

Harper & Row Publishers
and John Weatherhill, Inc.

New York
Tokyo

1967

EAY-036 AMORTİSMANLAR

Baha Esat Karova

 

İstanbul

1978

EAY-037 EKONOMİ POLİTİK (Cilt 1)

Oskar Lange

May Yayınları

İstanbul

1975

Psikoloji

KİTAP ADI

YAZAR ADI

YAYINEVİ

YAYIN YERİ

YAYIN YILI

EAY-038 ABNORMAL PSYCHOLOGY AND MODERN LIFE (Second Edition)

James C. Coleman

Scott, Foresman and Company

Chicago

1956

EAY-039 MANUAL FOR THE WECHSLER ADULT INTELLIGANCE SCALE

David Wechsler

The Psychological Corporation

New York

1955

EAY-040 PSYCHOLOGY IN EDUCATION

Sidney L. Pressey,
Francis P. Robinson,
John E. Horrocks

Harper & Brothers Publishers

New York

1959

EAY-041 THEORIES OF LEARNING (Second Edition)

Ernest R. Hilgard

Appleton – Century – Crofts, Inc.

New York

1956

EAY-042 INDIVIDUAL IN SOCIETY: A Textbook of Social Psychology
(International Student Edition)

David Krech,
Richard S. Crutcfield,
Egerton L. Ballachey

McGraw – Hill Book Company, Inc.

New York

1962

EAY-043 THE PSYCHOLOGY OF ADOLESCENCE: Behaviour and Development
(Second Edition)

John E. Horrocks

Houghton Mifflin Company

Boston

1962

EAY-044 SYSTEMS AND THEORIES OF PSYCHOLOCY

J. P. Chaplin,
T. S. Krawiec

Holt, Reinhart and Winston, Inc.

New York

1963

EAY-045 PSYCHOLOGY OF PERSONALITY (Third Edition)

Ross Stagner

McGraw – Hill Book Company, Inc.

New York

1961

Modeller, İstatistik

KİTAP ADI

YAZAR ADI

YAYINEVİ

YAYIN YERİ

YAYIN YILI

EAY-046 ELEMENTS OF THE DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS

William Anthony Granville,
Percey F. Smith,
William Rymond Longley

Ginn and Company

Boston

1957

EAY-047 MATHEMATICAL MODELS (Second Edition)

H. Martyn Candy,
A. P. Rollet

Oxford at The Clarendon Press

Oxford

1961

EAY-048 METHODS OF RESEARCH

Carter V. Good,
Douglas E. Scates

Appleton – Century – Crofts, Inc.

New York

1954

EAY-049 STATISTICS IN SOCIAL RESEARCH: An Introduction

Robert S. Weiss

John Wiley & Sons, Inc.

New York

1962

EAY-050 MODEL BUILDING IN SOCIOLOGY

Peter Abell

Schocken Books

New York

1971

EAY-051 SCIENTIFIC METHOD: Optimizing Applied Research Decisions

Russel L. Ackoff

John Wiley & Sons, Inc.

New York

1962

EAY-052 MATHEMATICAL MODELS IN THE SOCIAL SCIENCES

John G. Kemeny,
J. Laurie Snell

Ginn and Company

Boston

1962