ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP: Donuşum Alanları Tasarısını geri çekin

20/03/2007 – Birgün -EVRİN GÜVENDİK ANKARA

ANKARA

Dönüşüm Alanları Hakkındaki Kanun Tasarısı, mektupla Başbakan Erdoğan'a şikayet edildi. Tasarının geri çekilmesini isteyen CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir, "Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosunun görevlerini devre dışı bırakan bu tasarı, parlamentonun onurunu ve saygınlığını zedeleyecektir. Parlamentonun ve hükümetin, denizlerin kirlenmesine, havamızın ve suyumuzun zehirlenmesine, ormanların işgal edilmesine izin vermeyen, ulusal çıkarlara uygun, bilimsel, yaşamsal ve hukuksal ve görev ve sorumlulukları olduğunu düşünüyorum" dedi.

CUMHURİYET REJİMİ TEHLİKEDE

Tasarının Orman Kanunu, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Mera Kanunu'nu devre dışı bıraktığına dikkat çeken Karademir, mektubunda şu görüşleri dile getirdi: "Danıştay'ın Antalya bölgemizde tahsis edilen 'ormanların' tahsis işlemlerini durdurma gerekçesinde 'ormanların korunmasının asıl kamu yararı olduğu' ifade edilmiştir. Yargı kararından da görülebileceği üzere asıl kamu yararı ormanların korunması, kıyıların korunması, milli parkların korunması, tarım alanlarının korunması, tarih ve doğal değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara taşınmasıdır. Düzenleme bu haliyle Cumhuriyet rejimini tehlikeye sokacak kadar ciddi bir rejim değişikliği yasasıdır."

Karademir, yüzde 9 8'i deprem kuşağında olan Türkiye'de meydana gelen afetlerde hasar gören yapıların arasında kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapıların öne çıktığını hatırlattı ve "Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu, ülkenin ulusal değerlerini, ulusal çıkarlarını, kamusal haklarını, doğal, kültürel ve tarihi varlıklarını, çevresel zenginliklerini ulus adına korumakla görevli ve sorumludur" dedi.