EMO, 9 santral satışını mahkemeye götürdü

EMO, 9 santral satışını mahkemeye götürdü

Elektrik Mühendisleri Odası, 9 üretim santralinin satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi tarafından 11 Ekim 2007 tarihinde yayımlanan ilanla çıkılan ihaleye karşı dava açtı.

EMO tarafından 10 Aralık 2007 tarihinde Danıştay’a yapılan başvuruda, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye ait santrallerin özelleştirilmesine yönelik ihale ilanı ve ilanın dayanağını oluşturan ÖYK kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istendi. Dava dilekçesinde 9 santralin tek bir şirket altında birleştirilerek satılmak istenmesinin, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararlarına, Özelleştirme Yasası’na, Elektrik Piyasası Kanunu’nun amacına aykırı olduğu gibi kamu yararına da uygun olmadığı ortaya konuldu. Dava dilekçesinde, ÖYK’nın 27 Aralık 2006 tarihli kararıyla, hem 6 yeni santralin (Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır hidroelektrik santralleri ile Engil Gaz Türbünleri Santrali) özelleştirme kapsam ve programına alındığı, hem de 30 Mayıs 2003 tarihli ÖYK kararıyla kapsama alınıp özelleştirmeye hazırlık işlemine tabi tutulmasına karar verilen 3 santralin (Beyköy ve Ataköy hidroelektrik santralleri ile Denizli Jeotermal Santrali) da özelleştirme programına alındığı anımsatıldı.

Dilekçede yer alan iptal ve yürütmeyi durdurma isteminin gerekçeleri özetle şöyle:
“9 santral için tek teklif verilmek suretiyle ihale yapılması ÖYK kararına aykırı olduğu gibi 4046 sayılı Yasa’ya da aykırıdır. İsteklilerin santraller için ayrı teklif vermesinin önüne geçilmiştir. Santrallerin tek alıcıya satılmak istenmesi, yerli katılımcıların sayısını azaltacağı gibi, santrallerin değerini de düşüreceğinden, izlenen yöntem kamu yararına uygun değildir. Elektrik enerjisi fiyatlarında fahiş artışlara neden olunacağından ihale işlemi, kamu yararına aykırılık oluşturmaktadır.” (Ankara/EVRENSEL)

Evrensel / 16.12.2007