Emir yerine getirildi

Emir yerine getirildi

Özer Akdemir

AKP Hükümeti TÜPRAG Şirketi’nin Efemçukuru Altın Madeni’nin işletilmesi için ‘acil kamulaştırma’ kararı aldı

Bakanlar Kurulu, Kanadalı TÜPRAG Şirketi’nin Efemçukuru Altın Madeni’ni bir an önce işletebilmesinin önünü açmak için “acele kamulaştırma” kararı aldı. Hükümet, hukukçular tarafından “Ancak savaş hallerinde uygulanabilir” denilen “acele kamulaştırma” yasasını, TÜPRAG için ikinci kez Efemçukuru’nda devreye soktu. İlk acele kamulaştırma kararı, yine TÜPRAG Şirketi’nin geçtiğimiz aylarda mahkemece verilen izinlerin iptal edilmesinden sonra kapatılan Uşak Eşme’deki Kışladağ Altın Madeni için alınmıştı. Madene gidecek olan su kanalının topraklarından geçmesine izin vermeyen İnay köylülerinin direnişi, ancak Bakanlar Kurulu’nun savaş hallerinde uygulamaya sokulabilecek bir maddeye dayanarak aldığı acele kamulaştırma kararı ile kırılmıştı.
Efemçukuru köyündeki 35 parsel alanın Bakanlar Kurulu kararı ile acele kamulaştırılmasının, Kışladağ’daki madenin kapatılmasının ardından Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’e mektup yazıp görüşmek isteyen Eldorado Gold Altın tekelinin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Wright’ın girişiminin hemen ardından gelmesi dikkat çekici bulundu. Ayrıca gazetemiz tarafından 31 Aralık 2007 tarihinde manşete taşınan; Efemçukuru Altın Madeni’nin yapılabilmesi için Çamlı Barajı’na izin verilmediğine dair haber de son gelişmelerle örtüştü. Bakanlar Kurulu’nun acele kamulaştırma kararına tepki gösteren EGEÇEP, hükümeti altıncı şirketlerin taşeronluğunu yapmakla suçladı.

Acele kamulaştırma
Bakanlar Kurulu dün Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/12974 sayılı kararla “İzmir ili sınırları içerisinde, TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi uhdesindeki İR:5419 sayılı maden sahasında bulunan ve ekli listede adı ve parsel numaraları belirtilen alanların, anılan şirket tarafından üretim faaliyetlerinde bulunulması, tesis kurulması ve sağlık koruma bandı oluşturulması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildiğini” duyurdu.
Kararda, bakanlığın 23/11/2007 tarihli yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesine göre böyle bir kararın 10.12.2007 tarihinde alındığı dile getirildi. Bakanlar Kurulu’nun bu kararı, ülkede birçok yerde altın arama ve işletme iznine sahip olan Kanadalı Eldorado Gold Şirketi’nin Türkiye’deki uzantısı olan TÜPRAG şirketinin, İzmir’in Efemçukuru köyünde işletmek istediği altın madeninin önünü açacak nitelikte.

İçme suyu kirlenecek
Bilim insanları, çevreciler ve yöre halkı, Efemçukuru yöresinde yapılmak istenen altın madenciliğine, yörenin doğal bitki örtüsüne, tarım ürünlerine ve su kayraklarına zarar vereceği için karşılar. Bölgedeki altın madenciliğine karşı çıkışın ana nedenlerinden birisi de, yörenin İzmir’e içme suyu sağlayan Tahtalı ve yapımı planlanan Çamlı barajlarının su toplama havzasında yer almalarıydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilerek 2008 yatırım planları arasına alınan, Çamlı Barajı mutlak koruma alanı içerisinde bulunan Efemçukuru köyünde böylesi bir madencilik faaliyetine, İzmir Su İdaresi’ni yöneten İZSU da karşı çıkmış, madene karşı açılan davalara da müdahil olmuştu. Çamlı Barajı ile ilgili başlayan Çevresel Etki Değerlendirme sürecinde özellikle DSİ’nin baraja karşı çıkması nedeniyle, bakanlık tarafından barajın ÇED raporuna olur verilmediği, geçtiğimiz günlerde gazetemizde “Altıncı şirketler mi önemli, İzmir halkı mı?” manşeti ile duyurulmuştu. Çamlı Barajı ile ilgili gelişmenin hemen ardından dün yayınlanan kamulaştırma kararı, hükümetin, TÜPRAG Şirketi’nin Efemçukuru Altın Madeni’ni işletmeye açması için elinden geleni yapacağının göstergesi olarak yorumlandı. (İzmir/EVRENSEL)


Savaş hali mi var?

Hükümetin son kararını “Bakanlar Kurulu, İzmir halkının içme suyu gereksinimini yok saydı” diye yorumlayan Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Dönem Sözcüsü Arif Ali Cangı, karara yönelik sert eleştirilerde bulundu. İzmir’in içme suyu havzası içinde yer alan Efemçukuru Altın Madeni İşletmesi’nin önünü açmak için 300 bin kişinin içme suyunu karşılaması planlanan Çamlı Barajı’na Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ÇED olumlu belgesi verilmediğini hatırlatan Cangı, Bakanlar Kurulu kararının bu sürecin bir devamı olduğunu dile getirdi. Bakanlar Kurulu kararının Kamulaştırma Yasası’nın 27. maddesine dayandırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Cangı, bu maddenin; “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulu’nca karar alınacak hallerde” acele kamulaştırmayı öngördüğünün altını çizdi.

Bakanlar Kurulu’nun, Maden Yasası’nın 46. maddesindeki olağan kamulaştırmayı dahi yeterli görmeyerek böylesi bir karar aldığını belirten Cangı, “Soruyoruz : Efemçukuru yöresini yaşanmaz hale getirecek, İzmir’i susuz bırakacak, içme suyunu da kirletecek olan Eldorado Gold’un Efemçukuru Altın Madeni’nin işletmesi yurt savunması olarak mı görülüyor? Çevre Mühendisleri Odası’nın ortaya çıkardığı; Kışladağ Altın Madeni’ni işleten TÜPRAG’ın ana şirketi Kanada kökenli Eldorado Gold’un Başkanı Paul N. Wright’ın, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’e 8 Kasım 2007 tarihli bir mektubunda istediği randevu gerçekleşti de, orada mı bu karar alınmıştır?” dedi. Hükümetin halkının ihtiyaçları için mi, yoksa çok uluslu şirketlerin çıkarlarına göre mi hareket ettiğinin son gelişme ile bir kez daha görüldüğünü kaydeden Cangı, “Bunun anlamı altıncı şirketlerin taşeronluğudur. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin su havzalarını koruyan, uygulamalarının yanında olacağımızı duyuruyoruz” dedi.

Evrensel / 04.01.2008