Şemikler’de HRS Projesine İlişkin HalkToplantısına Katıldık.

Şemikler, Demirköprü ve Yalı Mahallelerinden geçecek olan Hafif Raylı Sistem hattının mahallelerin birbirine bağlanmasını önleyeceği, şu anki taşıt ve yaya trafiğini sağlayan akışı engelleyeceği, bölgenin bir sınır gibi demiryolu hattı ile bölünerek sosyo-kültürel farklılıkları oluşturacağı gibi endşeler nedeniyle Şemikler Yalı Kıraathanesi'nde…

28 Şubat akşamı yöre halkının, yöre esnafının, gazetecilerin, eski ve yeni siyasetçilerin katıldığı toplantıya, şubemiz adına Başkan Tolga ÇİLİNGİR, 2.Başkan Sabri YÜKSEL ve Şb. Skr.Yard. Hakan KÜÇÜKKILIÇ da katıldılar.

ImageToplantıda yörenin yaşayacağı sorunlar dile getirildi ve yöre halkının bu projeye karşı nasıl bir tavır izleyeceğine ilişkin görüşler dinlendi. Gazetecilerin ve siyasetçilerin de söz aldığı toplantıda Şube Başkanımız Tolga Çilingir de söz alarak projenin yanlışlarına dikkat çekerek, projenin revize edilerek hattın tamamen yer altına alınması gerektiğini söyledi. Yörede yaşayanların girişimlerine Şehir Plancıları Odası olarak her türlü desteği vereceklerini açıkladı.