ÇEŞME’Yİ OYUYORLAR!

Ege 10.08.2007

İlçedeki limanın genişletilmesi çalışmalarında, kent merkezinde 'ağaçlandırma sahası' olarak belirlenen dağ, yok ediliyor

Kentin göbeğindeki hazineye ait dağ, Maliye Bakanlığı'ndan kiralandı. SİT kapsamından çıkarıldı ve oyularak, dolgu için denize taşındı. Yaratılan çirkinlik bir kenara, bu arada dağ, 'ağaçlandırma sahası' özelliğini kaybetti ve yeni fiziki yapısıyla imar planlarına işlendi. Bu da yakın gelecekte imara açılmanın ipucunu veriyor.

OZAN YAYMAN

Çeşme Limanı'nın genişletilmesi için kent merkezinde "ağaçlandırma sahası" olarak belirlenen dağın oyulması ve denizin buradan çıkan molozlarla doldurulması eleştiri konusu oluyor.

Ulusoy firması tarafından işletilen Çeşme Limanı'nın, deniz dolgusu yapılarak büyütülmesi sürecinde hazineye ait olan "dağ" Maliye Bakanlığı'ndan kiralandı. Doğal SİT kapsamında bulunan dağı oymak için İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Korulu'ndan izin alındı. Çeşme Belediyesi de, deniz dolgusu için oyulan dağın değişen fiziki yapısını, 25 bin ölçekli imar planına dahil etti.

Turizmin önemli merkezlerinden Çeşme'nin orta yerinde, yazlıkların ve turistik tesislerin bitişiğindeki dağ, Çeşme Limanı'nın genişletilmesi kapsamında oyuldu. Taş ocağı işletmesini andıran bir yapıya bürünen dağdan çıkan molozlar, limanın bitişiğindeki alana döküldü. Çeşme Limanı'nın tam karşısında yer alan dağdan çıkarılan kaya ve topraklarla denizde geniş bir alan dolduruldu.

Hazineye ait olan ve doğal SİT kapsamında bulunan dağdan kaya ve toprak almak için ilk olarak Maliye Bakanlığı'na başvuruldu. Bakanlık, liman dolgusu için gerekli molozun karşılanması istemiyle dağı firmaya kiraladı. Ardından İzmir Kültür ve Turizm Varlıklarını Koruma Kurulu'na başvurularak, kaya ve toprak çıkarma amacıyla gerekli izinler alındı. Ağır iş makinaları çalışmaya başladı ve dağın yamacından üst kısımlarına kadar olan bölümünde geniş bir oyuk açıldı. Buradan çıkarılan kayalar ve toprak 10-15 metre mesafedeki denize döküldü.

Kent merkezindeki dağın değişen fiziki yapısı Çeşme Belediyesi'nce, 25 bin ölçekli imar planında yer buldu. Belediye, denizin dibinde bulunan ve yazlıklarla turistik tesislerin bitişiğindeki dağın, taş ocağına dönüşen görünümüne imar planında yer vererek yürütülen işlemleri onaylamış oldu.

Gelişmeler yörede yaşayanlar tarafından endişeyle izlenirken, Çeşmeliler, liman dolgusu için kent merkezindeki dağın oyulmasını kabul etmediklerini belirtiyorlar. İlçe sakinleri, ülke turizminin önemli yerleşimlerinden birisi olan Çeşme'nin ortasında 'taş ocağı' görümününde bir fiziki yapının ortaya çıktığını ve bunun sorumlularının kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini aktarıyorlar. Moloz elde etmek için başka alanlar bulunabileceğini vurgulayan Çeşmeliler, doğal SİT kapsamındaki bir alanın oyulmasına ne yönde izin verildiği konusunda bilgi sahibi olmak istediklerini söylüyorlar.

Gelişmelerle ilgili Çeşme Belediyesi sessizliğini korurken, oyuk biçimde bırakılan dağ her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. Belediyenin, kent merkezinde, 'taş ocağını' andıran görünümüyle bırakılan dağın çevresindeki kaldırımları yenileme çalışması başlattığı görülüyor. Bunun yanı sıra dağı perdelemek için ön tarafına ağaçlar dikilmesi de dikkat çekiyor. Ancak ortaya çıkan fiziki durum kentin en uç noktasından dahi gözlenebiliyor.

Tüm bunların yanı sıra oyuk bırakılan dağın hemen yanında "Ege Orman Vakfı Ağaçlandırma Sahası" yazılı büyük bir pano asılı bulunuyor. Panoda ayrıca "İzmir Valiliği ve Çevre Koruma Vakfının Katkılarıyla Ağaçlandırılmıştır" vurgusuna da yer veriliyor.

Yapılan işlemlerin ardından Ulusoy Firması tarafından işletilen Çeşme Limanı'nın kapasitesinin arttırılması planlanıyor. Deniz dolgusuyla elde edilen alan, kruvaziyer turizmine olanak sağlayacak biçimde şekillendirilecek. Bunun yanı sıra alana, bir de marina tasarlanıyor.

Cumhuriyet Ege – 10.08.2007